Skip to main content

Spadające zaangażowanie studentów jest obecnie jednym z największych problemów nękających uniwersytety. Ciągły spadek wskaźników ukończenia, interakcji społeczności i innych wskaźników może oznaczać poważne problemy dla instytucji edukacyjnych. W Stanach Zjednoczonych ogólna liczba zapisów na uniwersytety spadła już o 7,5% od 2019 r., co pokazuje, jak bardzo uniwersytety walczą o odwołanie się do przedstawicieli pokolenia Z.

Wydaje się, że istnieje rosnąca rozbieżność między instytucjami szkolnictwa wyższego a młodszymi pokoleniami studentów. Dobrą wiadomością jest to, że potężne narzędzia, takie jak Salesforce, mogą być wykorzystywane w edukacji do znacznego wzrostu zaangażowania uczniów.

Dlaczego zaangażowanie uczniów jest ważne?

Zaangażowanie uczniów odnosi się do tego, ile uwagi, zainteresowania i pasji wykazuje uczeń podczas nauki. Ważne jest, aby uniwersytety utrzymywały wysoki stopień zaangażowania, ponieważ jest to najlepszy sposób, aby zapewnić zarówno studentom, jak i nauczycielom jak najlepsze wykorzystanie procesu uczenia się. Mówiąc najprościej, lekcje są bardziej satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych.

Biorąc to pod uwagę, wykazano, że wyższy poziom zaangażowania uczniów zapewnia również wiele wymiernych korzyści. Bardziej zaangażowani studenci osiągają lepsze wyniki w nauce i wykazują głębsze poczucie wspólnoty ze swoją uczelnią. Są również bardziej skłonni do ukończenia studiów. Ponadto zwiększone zaangażowanie wiąże się z większą motywacją i poprawą zdrowia psychicznego.

Oczywiste jest, że zaangażowanie studentów ma dziś kluczowe znaczenie dla uniwersytetów, ale wiele instytucji nadal boryka się z niskim poziomem zaangażowania studentów. Czytaj dalej, aby poznać pięć najważniejszych sposobów, w jakie uniwersytety mogą znacznie zwiększyć zaangażowanie studentów.

5 sposobów na zwiększenie zaangażowania studentów

1. Śledzenie danych

Pierwszą rzeczą, jaką mogą zrobić instruktorzy, administratorzy i całe uniwersytety, jest zrozumienie, że zaangażowanie nie jest tylko mglistym terminem, który trudno określić ilościowo – można go wyraźnie śledzić za pomocą wielu wskaźników.

Rejestrowanie ocen i frekwencji jest dane, ale uczynienie całego doświadczenia w klasie cyfrowym może dać wgląd w to, ile uczeń mówi, ile e-maili lub wiadomości grupowych wysłał i jak zmieniła się jego wydajność w czasie. Dzięki lekcjom online możesz uzyskać jeszcze bardziej szczegółowe, mierzące czynniki tak szczegółowe, jak to, jak często uczniowie podnosili ręce.

Narzędzia takie jak Salesforce można zastosować w edukacji, aby uprościć śledzenie tych danych. Mając te informacje na wyciągnięcie ręki, liderzy uniwersyteccy będą mieli solidne podstawy do monitorowania, jak zaangażowani są studenci i jakie działania są najbardziej odpowiednie do podjęcia.

Student Engagement

2. Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy

Gdy zaczniesz śledzić dane w klasie, zobaczysz znaczny wzrost umiejętności podejmowania decyzji. Rozwiązania ukierunkowane specjalnie na zaangażowanie uczniów automatycznie wykryją, które obszary najbardziej zasługują na Twoją uwagę.

Dzięki uproszczonemu obrazowi obecnej sytuacji studentów uniwersytety mogą łatwo dostrzec słabe punkty i ustalić priorytety, które środki naprawcze należy podjąć w pierwszej kolejności.

Narzędzia takie jak Salesforce umożliwiają uniwersytetom działanie na podstawie zebranych wskaźników, aby zapewnić szybkie usuwanie wszelkich przeszkód utrudniających postępy uczniów.

Salesforce nie tylko pomaga w zaangażowaniu studentów – może również zdziałać cuda w obszarach takich jak rekrutacja. Zobacz, jak platforma rekrutacyjna Think Beyond oparta na Salesforce przyniosła 20% wzrost liczby rekrutowanych kandydatów na Uniwersytecie SWPS.

3. Udostępnianie dostępu do metryk

Aby uwolnić swój pełny potencjał zaangażowania, kluczowe znaczenie ma udostępnianie wskaźników między instruktorami, klasami i działami. Narzędzia do angażowania uczniów są potężnymi rozwiązaniami w jednej klasie, ale ich wpływ może być jeszcze bardziej widoczny, gdy zostaną wdrożone w całej organizacji.

Przejrzystość danych daje większej liczbie stron jaśniejszy obraz tego, jak naprawdę wygląda zaangażowanie uczniów. Udostępnianie tych wskaźników jest pierwszym krokiem do uzyskania 360-stopniowego widoku studentów, ponieważ można teraz obserwować dane z różnych przedmiotów, wykładowców i dyscyplin.

Nie tylko to, ale ta otwarta komunikacja ułatwia większą współpracę między liderami uniwersytetów i wykładowcami. Proszenie dziekanów i instruktorów o formułowanie wniosków na podstawie oddzielnych zbiorów danych tylko utrudni postępy. Zapewnij wszystkim dostęp do tego samego kompleksowego zasobu informacji. To zjednoczy wszystkie twoje zespoły, a jako plus pomoże ci dalej integrować wykładowców z uniwersytetem jako całością.

Student Engagement

4. Korzystaj z opinii umożliwiających podejmowanie działań

Aby znacząco zwiększyć zaangażowanie uczniów, musisz sprawić, by uczniowie sami stali się częścią tego procesu. Jeśli zauważysz brak motywacji wśród uczniów, najlepszym sposobem na dotarcie do źródła problemu jest bezpośrednie wysłuchanie uczniów.

Dotarcie do studentów nie tylko pomoże Ci uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące ich zaangażowania, ale także znacznie przyczyni się do tego, że uczniowie poczują się bardziej zintegrowani z resztą uniwersytetu.

Narzędzia takie jak Salesforce można zastosować w edukacji, aby śledzić wskaźniki i analizować wszelkie informacje zwrotne otrzymywane przez uniwersytety od studentów, wykładowców i innych uczestników procesu uczenia się. Dostrzegając to, co zainteresowane strony najczęściej wymieniają jako swoje największe wady i mocne strony, uniwersytety są wyposażone w praktyczne spostrzeżenia, które umożliwiają im skuteczniejsze rozwiązanie problemu niskiego zaangażowania studentów.

Student Engagement

Dowiedz się, jak potężny jest Salesforce w zwiększaniu wskaźników retencji studentów w naszym poście na blogu „Co uniwersytety mogą zrobić, aby poprawić wskaźniki retencji studentów?”

5. Przyjęcie kultury skoncentrowanej na danych

Nieocenionym krokiem na drodze każdej instytucji do poprawy zaangażowania studentów jest

Połącz indywidualne wysiłki, takie jak przechowywanie danych w klasie i zbieranie opinii, aby stworzyć trwałą kulturę, która rozwija się dzięki danym. Rozwiązanie problemu takiego jak słabe zaangażowanie nie jest czymś, co można zrobić za pomocą jednorazowego rozwiązania. Większe zaangażowanie w czasie wymaga zmiany kulturowej, w której wszyscy zaangażowani widzą wartość w danych.

Pojedyncza metryka, klasa lub wykładowca nie będą w stanie znacząco zwiększyć zaangażowania. Potrzeba całego uniwersytetu pracującego w spójności, aby studenci byli bardziej zainteresowani, uważni i pełni pasji.

Na szczęście narzędzia do angażowania studentów, takie jak Salesforce, oferują przyjazne dla użytkownika pulpity nawigacyjne, które upraszczają śledzenie wydajności w czasie. Dzięki wielu wbudowanym funkcjom, które sprawiają, że oprogramowanie jest dostępne dla różnych grup, takich jak administratorzy i wykładowcy, rozwiązania te są najskuteczniejszym sposobem na zjednoczenie uniwersytetów wokół wspólnego celu, jakim jest zwiększenie zaangażowania.

Angażowanie studentów za pomocą danych — dzięki Salesforce

Większe zaangażowanie uczniów w ich edukację – i generowanie lepszych wyników w tym procesie – nie musi być skomplikowane. Zamiast polegać na intuicji lub mieć nadzieję na magiczny eliksir, uniwersytety mogą zwrócić się do Salesforce, aby pomóc im w kilku obszarach.

W Think Beyond projektujemy i wdrażamy Salesforce oparty na EDA lub Education Cloud. Rozwiązania te są zaprojektowane specjalnie dla uniwersytetów. Nasze narzędzie „Digital campus” gromadzi kluczowe procesy zaangażowania w jednym miejscu, znacznie zwiększając kontrolę nad nimi.

Aby zobaczyć, jak nasza platforma pomaga uniwersytetom przenieść zaangażowanie studentów na wyższy poziom, umów się na spotkanie z jednym z naszych architektów Salesforce już dziś.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Wdrożenie Marketing Automation dla Uniwersytetu

Więcej