Skip to main content

Ponieważ krajobraz szkolnictwa wyższego wciąż ewoluuje, wskaźniki retencji studentów stały się krytycznym obszarem zainteresowania uniwersytetów na całym świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego mają misję zapewnienia studentom wysokiej jakości edukacji. Aby kontynuować pracę nad osiągnięciem tego celu, konieczne jest posiadanie strategii, w jaki sposób zwiększyć liczbę studentów, którzy przechodzą przez całą podróż uniwersytecką i pomyślnie kończą studia. W tym artykule dowiesz się:

  • Dlaczego ważne jest, aby teraz zwracać uwagę na wskaźniki retencji studentów?
  • Jakie czynniki wpływają na retencję uczniów?
  • Jakie strategie mogą wdrożyć uniwersytety, aby wspierać sukces studentów?

Retention rates

Dlaczego ważne jest, aby teraz zwracać uwagę na wskaźniki retencji studentów?

Według National Student Clearinghouse Research Center, rekrutacja spadła w ciągu ostatnich kilku lat. Między wiosną 2020 r. a wiosną 2022 r. instytucje szkolnictwa wyższego straciły około 1,3 mln studentów.

Wskaźniki retencji są kluczowym wskaźnikiem sukcesu studentów i uniwersytetów. Wysokie wskaźniki retencji mogą sygnalizować, że uniwersytet zapewnia wspierające i angażujące środowisko uczenia się, podczas gdy niskie wskaźniki retencji mogą wskazywać, że istnieją obszary, w których instytucja musi się poprawić lub zmienić. Wskaźniki retencji mogą również wpływać na reputację uniwersytetu. Wyższe wskaźniki retencji mogą pomóc w poprawie pozycji uniwersytetu w społeczności szkolnictwa wyższego, co z kolei może przyciągnąć więcej studentów i wspierać długoterminowy sukces instytucji.

Jakie czynniki wpływają na retencję uczniów?

Retencja studentów jest złożonym tematem, na który wpływa wiele czynników. Niektóre z najważniejszych czynników to wsparcie uniwersyteckie, względy finansowe, okoliczności osobiste, kultura kampusu i ogólne doświadczenie akademickie.

Badania pokazują, że wsparcie akademickie może mieć znaczący wpływ na wskaźniki retencji studentów. Badanie przeprowadzone przez National Center for Education Statistics wykazało, że studenci, którzy otrzymali korepetycje lub wsparcie akademickie, częściej kończyli studia niż ci, którzy tego nie robili. W szczególności badanie wykazało, że 68 procent studentów, którzy otrzymali korepetycje lub wsparcie akademickie, ukończyło studia w ciągu sześciu lat, w porównaniu do zaledwie 45 procent studentów, którzy nie otrzymali tego wsparcia.

Budowanie poczucia wspólnoty jest kolejnym kluczowym czynnikiem w poprawie wskaźników retencji studentów. Uniwersytety mogą stworzyć wspierające i integracyjne środowisko, oferując zajęcia społeczne i pozalekcyjne, kluby studenckie i organizacje oraz inne możliwości łączenia się ze sobą. Ponadto uniwersytety mogą zapewniać programy mentorskie, sieci wsparcia rówieśniczego oraz możliwości łączenia się studentów z wykładowcami i pracownikami. Badania pokazują, że studenci, którzy czują poczucie wspólnoty, częściej kończą studia niż ci, którzy tego nie robią. Badanie przeprowadzone przez Fundację Lumina wykazało, że studenci, którzy byli zaangażowani w działalność kampusu i mieli silne relacje z wykładowcami i pracownikami, częściej kończyli studia niż ci, którzy nie mieli tych powiązań.

Jakie strategie mogą wdrożyć uniwersytety, aby wspierać sukces studentów?

Istnieje kilka strategii, które uniwersytety mogą wdrożyć, aby wspierać sukces studentów i w rezultacie poprawić wskaźniki retencji. Oto kilka przykładów:

Wykorzystaj dane, aby zidentyfikować zagrożonych uczniów

Uniwersytety mogą korzystać z analizy danych w celu identyfikacji studentów, którzy mogą być zagrożeni porzuceniem nauki. Może to obejmować takie czynniki, jak niskie oceny, frekwencja lub problemy z pomocą finansową. Wczesna identyfikacja tych studentów uniwersytety mogą zapewnić ukierunkowane wsparcie i interwencje, aby pomóc im pozostać na dobrej drodze.

Większa przejrzystość i lepsza komunikacja

Uniwersytety mogą zwiększyć przejrzystość, dostarczając studentom jasnych informacji na temat wymagań akademickich, terminów i pomocy finansowej. Komunikację można również poprawić poprzez regularne kontrole z doradcami akademickimi i profesorami oraz poprzez regularne aktualizacje wiadomości i zmian instytucjonalnych.

Wsparcie akademickie

Uniwersytety mogą zapewniać wsparcie akademickie poprzez korepetycje, mentoring i doradztwo akademickie. Jeśli to możliwe, warto również zapewnić osobiste wsparcie poprzez usługi doradcze, usługi zdrowotne i wsparcie dla studentów, którzy mają problemy finansowe.

Rozwijaj poczucie wspólnoty i przynależności

Uniwersytety mogą tworzyć poczucie wspólnoty, oferując studentom możliwość łączenia się ze sobą, na przykład poprzez kluby i organizacje, wydarzenia studenckie i grupy mediów społecznościowych. Może to pomóc w stworzeniu poczucia przynależności i zwiększeniu zaangażowania uczniów w instytucję.

Eliminowanie barier systemowych

Uniwersytety mogą pracować nad wyeliminowaniem barier systemowych, które mogą wpływać na sukces studentów, takich jak brak dostępu do zasobów, dyskryminacja i uprzedzenia. Można to osiągnąć poprzez polityki instytucjonalne, takie jak programy pomocy finansowej oraz inicjatywy na rzecz różnorodności i integracji.

Wnioski

Wskaźniki retencji studentów stały się niezbędnym obszarem zainteresowania instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie. Uniwersytety, które uznają znaczenie wspierania studentów w ich podróży akademickiej, poprawią wskaźniki retencji. Zapewniając wsparcie akademickie, wspierając poczucie wspólnoty i przynależności, wykorzystując dane do identyfikacji zagrożonych studentów, zwiększając przejrzystość i komunikację oraz eliminując bariery systemowe, uniwersytety mogą zwiększyć sukces studentów i poprawić ich reputację w społeczności szkolnictwa wyższego. Ponieważ krajobraz szkolnictwa wyższego nadal ewoluuje, priorytetowe traktowanie wskaźników retencji studentów będzie miało zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że uniwersytety zapewniają wysokiej jakości edukację i wspierają studentów w osiąganiu ich celów akademickich.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Wdrożenie Marketing Automation dla Uniwersytetu

Więcej