Skip to main content

Szkolnictwo wyższe stoi w obliczu fundamentalnych zmian, zwłaszcza po nauczaniu online w czasie pandemii. Uniwersytety zadają pytania, jak wspierać studentów i pracowników dotkniętych zmianami w systemie edukacyjnym. W jaki sposób powinni pomóc uczniom w niepewnych ekonomicznie czasach i niespokojnym środowisku emocjonalnym? W jakim stopniu technologia może pomóc studentom i pracownikom w bardziej elastycznym uczeniu się i pracy lub pomóc instytucjom działać wydajniej?

Instytucje mają niesamowitą okazję, aby wykorzystać swoje mocne strony, a jednocześnie wykorzystać możliwości, aby zrobić więcej dla przyszłości szkolnictwa wyższego. Nadszedł czas, aby położyć nowe fundamenty pod silne relacje między studentami a instytucjami poprzez współczucie, empatię i zaufanie.

Rozpoznaj potrzeby uczniów

Studenci chcą mieć poczucie przynależności do kampusu, chcą uczyć się przez całe życie i oczekują, że ich uczelnia będzie dbać o ich dobre samopoczucie. Instytucje mogą lepiej zaspokajać te potrzeby, nadając priorytet wdrażaniu, rozszerzając usługi wsparcia i kariery oraz zapewniając zasoby, do których studenci mają dostęp nawet po ukończeniu studiów.

Nawet jeśli studenci chcą więcej interakcji twarzą w twarz, wyniki ankiety pokazują, że instytucje będą musiały wykorzystać obecną technologię, aby opracować spersonalizowane doświadczenia dla studentów i ułatwić kontakty osobiste.

Ostatecznie studenci, którzy mają dostosowane doświadczenie uniwersyteckie, mają większe szanse na wspaniałe doświadczenie. I to właśnie ci studenci stają się dumnymi absolwentami i żarliwymi orędownikami swojej instytucji.

Na podstawie Connected Student Report przygotowanym przez Salesforce, tylko jedna trzecia studentów twierdzi, że ma duże doświadczenie uniwersyteckie, co wskazuje, że instytucje mają miejsce na poprawę. Instytucje szkolnictwa wyższego mają możliwość poprawy doświadczeń.

Students rate university expierience

Na podstawie raportu wyłoniły się cztery główne obszary potrzeb uczniów:

  1. Studenci dają jasno do zrozumienia, że ich doświadczenie instytucjonalne zależy w dużej mierze od pierwszych kilku tygodni na kampusie. Studenci, którzy mają świetne doświadczenia związane z wdrażaniem, mają 35 razy większe szanse na wspaniałe ogólne doświadczenie uniwersyteckie.
  2. Studenci oczekują holistycznego wsparcia od złożenia wniosku do ukończenia studiów. Uczniowie zgłaszają również, że potrzebują więcej zasobów związanych z dobrym samopoczuciem (36%) oraz osobistych wydarzeń i zajęć (54%), aby nawiązać kontakt z rówieśnikami. Studenci na całym świecie twierdzą, że wydarzenia towarzyskie, bardziej niż zajęcia, pomagają im poczuć się częścią uniwersytetu.
  3. Studenci chcą być przygotowani na przyszłość pracy. Prawie połowa (47%) studentów stwierdziła, że wybrała swoją uczelnię pod kątem perspektyw zawodowych, ale tylko 11% czuło się bardzo dobrze przygotowanych do pracy. Studenci, którzy czują się dobrze przygotowani, mają czterokrotnie większe szanse na wspaniałe doświadczenie uniwersyteckie.
  4. Elastyczność i różnorodność mają znaczenie. Studenci, którzy mają świetne doświadczenia, stwierdzili, że mają łatwy dostęp online do danych i zasobów (86% świetnych doświadczeń w porównaniu z 49% słabych doświadczeń), usług dostępnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych (82% w porównaniu z 61%), pozytywnych doświadczeń cyfrowych (81% w porównaniu z 36%), dostępu do platform udostępniania (80% w porównaniu z 57%) oraz spersonalizowanych doświadczeń dostosowanych do ich potrzeb (60% w porównaniu z 11%).

3 sposoby, w jakie uniwersytety mogą poprawić komunikację ze studentami

Znaczna część doświadczeń studenckich jest ściśle związana z komunikacją. Problemy w tym obszarze dotyczą głównie częstotliwości kontaktu, jego personalizacji oraz wysyłania przypomnień czy alertów.

how to improve students communication

Dziewięciu na dziesięciu uczniów chce, aby organizacje kontaktowały się z nimi tak często, jak to możliwe, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, ukierunkowanej komunikacji i powiadomień.

25% respondentów twierdzi, że chciałoby ogólnie bardziej zindywidualizowanego doświadczenia w college’u, podczas gdy około 4 na 10 twierdzi, że chciałoby bardziej spersonalizowanej komunikacji.

Ponad połowa pracowników twierdzi, że poczta elektroniczna stanowi najskuteczniejszy kanał komunikacji z absolwentami i innymi osobami.

Wideokonferencje zostały ocenione najwyżej pod względem pozyskiwania prezentów podczas pandemii, a następnie e-mail i media społecznościowe.

Jak pracownicy przewidują przyszłe inwestycje w technologię

Pracownicy uczelni obserwują uczelniane inwestycje w technologię z wyjątkowej perspektywy – od środka. Bezpośrednio doświadczają wymagań studentów i niedociągnięć organizacyjnych w obszarze online.

how staff predicts technology investments

Podczas gdy nieco mniejszy odsetek (46%) spodziewa się, że więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na technologię badawczą, ponad połowa wykładowców (52%) uważa, że ich instytucja zainwestuje w technologię w klasie.

Znaczny odsetek (44%) przewiduje wydatki na możliwości zaangażowania i uczenia się wykładowców i pracowników.

Jeśli chodzi o modyfikacje taktyk marketingowych, prawie połowa pracowników (45%) zgłasza, że od wybuchu pandemii nastąpił wzrost reklamy cyfrowej, co wskazuje, że biura zapisywania się i rekrutacji zmieniły sposób, w jaki łączą się z potencjalnymi studentami.

Według pracowników najważniejszymi strategiami opracowanymi podczas pandemii w celu dotarcia do nowych studentów i przyciągnięcia ich były sesje czatu na żywo, wydarzenia wirtualne, wycieczki po kampusie i seminaria internetowe. Wirtualne wizyty w kampusie prawdopodobnie będą nadal oferowane po pandemii, według jednej trzeciej personelu.

technology investments areas for universities

Mniej niż połowa organizacji (47%) traktuje priorytetowo działania związane z integracją IT, podczas gdy 45% traktuje CRM wyżej (Constituent Relationship Management Platforms).

Tylko 40% firm kładzie nacisk na technologię analizy danych. Kolegia powinny skupić się na wprowadzaniu ulepszeń w tym obszarze.

Istnieje wiele obaw związanych z nadzorem antywirusowym i prywatnością uczniów, ale analiza danych w czasie rzeczywistym może zwiększyć sukces uczniów, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo wszystkich uczniów.

Konkluzja

Aby sprostać tym zmieniającym się potrzebom, instytucje inwestują również w infrastrukturę cyfrową. Stale automatyzują i aktualizują swoją technologię, a wielu menedżerów ds. rekrutacji ma za zadanie poprawić wrażenia online.

W dzisiejszych czasach instytucje angażują więcej osób w decyzje dotyczące technologii.  W miarę jak instytucje wytyczają kurs w czasie pandemii i po jej zakończeniu, starają się zintegrować innowacje technologiczne z szerokim zakresem działań na kampusie, od rekrutacji i relacji z absolwentami po komunikację i zapisy, a także wokół bardziej kompleksowych strategii mających na celu wspieranie ich i ich studentów.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Marketing automation
at the University

Read the case study

Leave a Reply