Skip to main content

Uczniowie w placówkach edukacyjnych to szczególna grupa klientów. Potrzebują oni specjalistycznej opieki, szerokiej pomocy i holistycznego podejścia. Biorąc pod uwagę wydłużony czas ich zaangażowania na uczelni, który często obejmuje wiele lat, jest to zrozumiałe. Studenci oczekują wysokiego poziomu jakości usług, ponieważ wydają dużo pieniędzy na swoją edukację.

Osobista interakcja ma kluczowe znaczenie dla uniwersytetów, aby spełnić te oczekiwania. Oznacza to dostarczanie wyjątkowych doświadczeń i zachwycanie studentów.

Kluczowe cechy spersonalizowanego podejścia w edukacji

Spersonalizowane podejście stało się kluczowym elementem wspierającym sukces i satysfakcję studentów. Uczelnie coraz częściej zdają sobie sprawę, że uniwersalne podejście jest niewystarczające. Dostosowują swoje wsparcie i usługi do poszczególnych studentów.

„Usługi dla studentów to rzeczy, którym tradycyjnie uniwersytety nie poświęcały zbyt wiele uwagi, ale teraz stają się coraz ważniejsze”.
– Pablo Pareja-Alcaraz, Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Usługi dla studentów w szkolnictwie wyższym są kształtowane przez kilka kluczowych czynników. Następujące czynniki przyczyniają się do doświadczenia edukacyjnego skoncentrowanego na studentach:

  • Doradcy akademiccy
  • Odpowiedzi na bieżące problemy
  • Wskaźniki retencji
  • Wrażenia studentów
  • Proces wdrażania.

Doradcy jako nawigatorzy

Doradcy akademiccy odgrywają kluczową rolę w spersonalizowanym podejściu. Służą jako przewodnicy, pomagając studentom w ich podróży edukacyjnej. Bez kompleksowego systemu nie są w stanie zarządzać relacjami ze swoimi studentami. To właśnie tutaj wkracza Salesforce. Zapewnia 360-stopniowy widok studenta, ze wszystkimi informacjami o przeszłych i obecnych działaniach. Dzięki temu doradcy akademiccy pomagają studentom w wyborze kursów, które są zgodne z celami zawodowymi, pasjami i mocnymi stronami, zapewniając studentom motywację i kontynuację nauki.

Podczas gdy 34% studentów chciało większej pomocy w zarządzaniu równowagą między życiem zawodowym a prywatnym w 2021 r., 40% zgłosiło to samo w ankiecie z 2022 r.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Rozwiązanie bieżących problemów

Spersonalizowane podejście umożliwia uczelniom podejmowanie bezpośrednich wyzwań stojących przed studentami. Niezależnie od tego, czy chodzi o trudności akademickie, kwestie osobiste czy finansowe, spersonalizowane wsparcie pomaga studentom skutecznie radzić sobie z tymi problemami. Reagując na indywidualne potrzeby, uczelnie tworzą środowisko, w którym studenci czują się wysłuchani i wspierani.

„Teraz studenci mają miejsce, w którym mogą zobaczyć te możliwości i złożyć wnioski o udział. Zauważyliśmy dość gwałtowny wzrost zaangażowania, gdy zaczęliśmy koncentrować się na doświadczeniu”.
CMO, publiczny uniwersytet badawczy.

Źródło: Raport Forrester: Całkowity wpływ Salesforce Education Cloud na gospodarkę, październik 2020 r.

Wpływ na wskaźniki retencji

Wskaźniki retencji są kluczowym wskaźnikiem sukcesu uczelni. Spersonalizowane podejście znacząco wpływa na retencję, identyfikując i usuwając podstawowe przyczyny rezygnacji ze studiów. Kiedy studenci czują się doceniani i wspierani, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wytrwają w wyzwaniach, co skutkuje wyższymi wskaźnikami retencji.

Raport Forrester zebrał doświadczenia liderów organizacji, z którymi przeprowadzono wywiady:

  • Średni wskaźnik retencji wynosi 88% przed wprowadzeniem Salesforce
  • Po inwestycji w Salesforce retencja wzrasta do 93%, 94% i 94% w kolejnych 3 latach.
  • Odnotowano wzrost wskaźnika retencji po 3 latach o 6,8%.

Źródło: Raport Forrester: Całkowity wpływ Salesforce Education Cloud na gospodarkę, październik 2020 r.

Poprawa wrażeń studentów

Spersonalizowane podejście znacznie wzbogaca wrażenia studentów. Gdy studenci otrzymują dostosowane wskazówki i wsparcie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą się dobrze rozwijać pod względem akademickim i społecznym. Prowadzi to do pozytywnego postrzegania uczelni, co może przełożyć się na polecenia ustne i wsparcie absolwentów.

W porównaniu ze studentami, którzy mieli słabe doświadczenia uniwersyteckie, studenci, którzy mieli świetne doświadczenia uniwersyteckie: 31 razy bardziej prawdopodobne jest, że będą dumnymi absolwentami i 51% bardziej prawdopodobne jest, że polecą swoją uczelnię rodzinie i znajomym.

Źródło: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

The crucial role of onboarding

The onboarding process sets the tone for a student’s entire university experience. Personalized onboarding ensures that students receive the information and resources they need to navigate the university seamlessly. It introduces them to support networks, campus services, and academic expectations, laying a strong foundation for success.

Students who have a great onboarding experience are 35 times more likely to have a great university experience.

Source: Connected Student Report, Third Edition, Salesforce

Spersonalizowane podejście jest koniecznością na dzisiejszych uniwersytetach. Umożliwia studentom podejmowanie świadomych decyzji, zapewnia terminową pomoc w razie potrzeby, pozytywnie wpływa na wskaźniki retencji i ostatecznie tworzy bardziej satysfakcjonującą i udaną podróż akademicką.

Ponieważ uniwersytety nadal dostosowują się do zmieniających się potrzeb swoich zróżnicowanych populacji studentów, spersonalizowane podejście pozostanie kamieniem węgielnym edukacji skoncentrowanej na studentach.

Spersonalizowane podejście kształtuje misję uniwersytetu

Ponieważ uniwersytety nadal dostosowują się do potrzeb swoich studentów, spersonalizowane podejście pozostaje kluczowym elementem ich wysiłków. To nie tylko taktyka marketingowa. To zobowiązanie do zapewnienia wsparcia i doświadczenia, które pomaga studentom odnieść sukces i stać się dumnymi absolwentami. Spersonalizowane podejście jest kompasem, którego uniwersytety używają do wypełniania swojej misji pielęgnowania bystrych umysłów i kształtowania przyszłości.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Marketing automation
at the University

Read the case study

Leave a Reply