Skip to main content

W ostatnich latach popularne stało się określenie Quiet Qutting. Mimo niekorzystnych skojarzeń, sformułowanie to odnosi się do rozsądnego balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Odnosi się do pracowników, którzy wykonują wyłącznie czynności związane z ich zatrudnieniem w branży roboczej. Wolą nie pracować poza normalnymi godzinami pracy. Nauczyciele zauważyli, że ich uczniowie wydają się robić to samo. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak Quiet Qutting ma się do świata edukacji.

  • Jaka jest definicja Quiet Qutting w sektorze edukacji?
  • Dlaczego studenci wolą ciche kończenie nauki?
  • Co uczelnie mogą zrobić, aby wesprzeć studentów?

Jaka jest definicja Quiet Qutting w sektorze edukacji?

Quiet Qutting oznacza wykonanie absolutnego minimum swojej pracy i nie poświęcanie więcej czasu, ani zaangażowania, niż jest to absolutnie konieczne. W środowisku edukacyjnym studenci, którzy skupiają się wyłącznie na materiale związanym z ich kursami, nazywani są cichymi rezygnującymi. Nie czynią żadnego dodatkowego wysiłku, aby poszerzyć swoją wiedzę. Ankieta przeprowadzona przez Intelligent ujawniła, że ​​wielu studentów uczęszczających do uczelni prywatnych i publicznych wkłada niewielki wysiłek w swoje zwykłe prace domowe. Jedna na pięć osób stwierdziła, że ​​istnieje niewłaściwa równowaga między pracą a życiem prywatnym. Aby chronić swoje zdrowie psychiczne, studenci przyłączyli się do trendu Quiet Qutting. Mówiąc wprost, można uniknąć zabieganej mentalności, rezygnując po cichu. Kiedy studenci uczelni wyższych mają mnóstwo dodatkowej pracy, rozważają jej odrzucenie. Pojęcie zabieganej kultury jest niepopularne wśród młodszych pokoleń.

Dlaczego studenci wolą ciche kończenie nauki?

Część studentów twierdzi, że aby poradzić sobie ze zdalnym nauczaniem, muszą zmienić swój rozkład dnia. Biorą udział zarówno w działaniach pozaedukacyjnych, jak i edukacyjnych. Chociaż zarówno w instytucjach akademickich, jak i poza nimi, studenci wolą bardziej koncentrować się na własnych potrzebach. Badanie przeprowadzone przez firmę Intelligent wykazało, że uczęszczanie na semestralne zajęcia wywołuje różnorodne emocje, w tym nudę, obojętność i stres.

Odkryto, że studenci przywiązują dużą wagę do swojego zdrowia psychicznego. Odpowiednio dobre oceny i zdrowie fizyczne to ich drugie i trzecie zmartwienie.

Dla niektórych uczniów interesujące jest obserwowanie, jak ich rodzice cenią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto starają się godzić życie osobiste i akademickie. Instytucje edukacyjne zaczynają spełniać ich wymagania, podobnie jak zrobił to świat biznesu.

Firma Intelligent* przeprowadziła ankietę wśród 1000 studentów uczelni społecznych, publicznych i prywatnych i odkryła, co następuje:

Poproszeni o oszacowanie, ile wysiłku wkładają w pracę na studiach, 34% przyznało, że nie wykracza poza to, co jest wymagane. 30% studentów twierdzi, że wkłada „pewny” wysiłek w szkole, a 4% twierdzi, że wkłada „niewielki” wysiłek. Niektórzy respondenci stwierdzili nawet, że nie wkładają żadnego wysiłku w swoje zajęcia. Na pytanie, dlaczego nie wkładają w studia całego swojego wysiłku, zdecydowanie najczęstszym powodem było to, że zaszkodziłoby to ich zdrowiu psychicznemu i/lub fizycznemu.

Poza tym format zajęć może mieć znaczący wpływ na motywację i wysiłek uczniów. 64% studentów zgadza się, że podczas zajęć online wkłada mniej wysiłku niż podczas zajęć stacjonarnych.

17% respondentów, których poproszono o opisanie równowagi między życiem szkolnym a życiem prywatnym, stwierdziło, że jest ona nieco niezdrowa, a 3% stwierdziło, że jest bardzo zła. Ponadto studenci średnio twierdzili, że ich zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż wyniki w nauce.

Nic dziwnego, że ta grupa stawia to na pierwszym miejscu wśród swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy są jeszcze w szkole, czy szukają pierwszej pracy po szkole, stwierdziła ekspertka ds. karier Stacie Haller. „Aktywności pozaszkolne i kontakty między studentami często wspierają zdrowie psychiczne i zaangażowanie studentów. Po tym, jak ta grupa została zmuszona do przystosowania się do nauczania zdalnego, nic dziwnego, że wśród swoich najważniejszych potrzeb stawia zdrowie psychiczne.” – dodała.

Co uczelnie mogą zrobić, aby wesprzeć studentów?

Podobnie jak w miejscu pracy, instytucje edukacyjne mogą zająć się nowymi, poważniejszymi kwestiami związanymi z potrzebami odpowiednich studentów.

Cicha rezygnacja z nauki może mieć znaczące konsekwencje zarówno dla poszczególnych studentów, jak i dla instytucji szkolnictwa wyższego. W przypadku uczniów ciche rzucenie nauki może prowadzić do braku postępów w osiąganiu celów akademickich i zawodowych, a także do straty czasu i zasobów. W przypadku instytucji ciche odejście może skutkować mniejszą liczbą przyjęć i niższtm współczynnikiem retencji, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i reputację instytucji. Aby utrzymać optymalne wyniki w świecie akademickim, ważna jest równowaga między szkołą a życiem prywatnym.

Dla wielu studentów stres i zmartwienia związane ze szkolnictwem wyższym są realne. Aby zachęcać uczniów do osiągnięć, instytucje muszą kłaść duży nacisk na zdrowie psychiczne i emocjonalne uczniów, jednak zaledwie 21% uczniów ankietowanych w trzeciej edycji raportu Connected Student Report uważa, że ​​ich instytucja osiąga ten cel.

Uniwersytety są coraz częściej wzywane do zapewniania wsparcia i bardziej całościowego podejścia do sukcesu ucznia. Uniwersytety mogą kontynuować opracowywanie i testowanie interwencji, które w szczególności dotyczą stresu, lęku, wypalenia zawodowego, przeciążenia oraz zmęczenia emocjonalnego i fizycznego wśród studentów, wykładowców i personelu. Co ważne, potrzebne są pozytywne, zapobiegawcze i skoncentrowane na zdrowiu interwencje, aby zapobiegawczo poprawić odporność, radzenie sobie i zaangażowanie wszystkich osób związanych ze środowiskiem akademickim. Na szczęście mamy coraz większą liczbę zasobów, programów i ekspertów w tej dziedzinie opartych na dowodach naukowych (Aryankhesal i in., 2019; Melnyk i in., 2020; Sinsky i in., 2020; Tucker i in., 2022). ).

Aby rozwiązać problem cichego rzucania nauki, wiele instytucji szkolnictwa wyższego wdrożyło interwencje i usługi wsparcia, aby pomóc studentom utrzymać zaangażowanie i podążać ścieżką nauki.

Stwórz na terenie kampusu środowisko sprzyjające dobremu samopoczuciu wykładowców, pracowników i studentów. Promuj praktyki dbania o siebie, takie jak ćwiczenia, medytacja i korzystanie z czasu dla siebie, skupiając na nich swoją uwagę. Udostępniając studentom wirtualne forum do wzajemnej interakcji, wykładowców i pracowników, społeczności kampusów internetowych promują dobre samopoczucie. Studenci mogą tworzyć grupy badawcze, nawiązywać przyjaźnie i rozmawiać o swoich obawach na swoich komputerach.

Ponadto niezwykle ważne jest zapewnienie przyjaznej atmosfery pracy pracownikom naukowym i dydaktycznym. Lepsze środowisko pracy personelu uczelni przyniesie korzyści studentom. Upewnij się, że wyposażysz nauczycieli w narzędzia, których potrzebują, aby wykryć problemy związane z ich dobrostanem. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest przechowywanie danych uczniów w jednym miejscu. W ten sposób łatwiej będzie zidentyfikować problemy uczniów i przyspieszyć skierowanie.

Aby zapewnić uczniom dobre samopoczucie, zasoby powinny być oferowane jeszcze przed przybyciem uczniów do szkoły i kontynuowane po ich ukończeniu. Instytucje powinny dopilnować, aby studenci byli świadomi dostępnych im możliwości poprawy zdrowia psychicznego przez cały okres studiów.

Technologia taka, jak Salesforce dla edukacji może popchnąć Twoją instytucję do przodu, nawet jeśli nie masz dużej kadry do wspierania studentów. Od wirtualnego doradztwa i społeczności internetowych po ankiety wśród studentów i oceny pracowników – nowe narzędzia do śledzenia danych i analizy umożliwiają zapewnienie równości i pomagają w maksymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Uczelnie mogą analizować dane o studentach począwszy od procesu przyjmowania aż do ukończenia studiów.

Oto kilka sposobów, w jakie wdrożenie Salesforce Education Cloud może pomóc:

  1. Doradztwo dla studentów stawiające na cyfrowość: Studenci chętniej zwracają się do doradców, gdy technologia czyni ich bardziej przystępnymi, nie tylko w sprawie wsparcia akademickiego, ale także w sprawie zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem i ogólnego dobrego samopoczucia. Badania Salesforce pokazują, że tak naprawdę ponad połowa uczniów (51%) szuka tego typu pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej (42%) lub na stronach internetowych swoich szkół. Tego rodzaju doświadczenia oparte na technologiach cyfrowych mogą ułatwić uczniom utrzymanie się na właściwej drodze i zwrócenie się o pomoc, gdy jej potrzebują.
  2. Zapewnij łatwy dostęp do doradców: Dzięki Student Success Hub, cyfrowemu rozwiązaniu doradczemu, studenci mogą umawiać się na wiele spotkań z jednego miejsca. Korzystając z systemu, studenci chcą mieć dostęp do doradców, którzy będą mogli zadać im pytania i uzyskać wskazówki.
  3. Twórz przynależność do społeczności internetowych: W ankiecie przeprowadzonej na Salesforce.org uczniowie stwierdzili, że społeczności internetowe są niezbędne, aby pomóc im przystosować się do pandemii. Prawie 30% stwierdziło, że społeczności internetowe stworzyły poczucie przynależności do ich instytucji, a 25% stwierdziło, że społeczności internetowe wspierają ich dobre samopoczucie. Dodali, że odbieranie spersonalizowane wiadomości pokazały im, że ich szkołom w dalszym ciągu zależy na ich sukcesie.

Przeprowadzaj ciągłe ankiety i oceny: Zwiększ możliwości swoich pracowników i wykładowców dzięki internetowym kontrolom dobrego samopoczucia. Prosty quiz może pomóc liderom i pracownikom określić poziom stresu i dowiedzieć się, jak iść do przodu.

Wniosek

Wykorzystywanie danych i analiz do obsługi poszczególnych studentów to przyszłość szkolnictwa wyższego. Quiet Qutting to poważny problem w szkolnictwie wyższym i ważne jest, aby instytucje podjęły kroki w celu rozwiązania tego problemu, aby zapewnić studentom największe szanse na sukces w nauce. Możesz skutecznie zwiększyć zaangażowanie uczniów i osiągnąć elastyczność tak bardzo potrzebną w dzisiejszym, stale zmieniającym się krajobrazie edukacyjnym, dzięki transformacji cyfrowej i skutecznemu wykorzystaniu platformy Salesforce Education Cloud. Sprawdź naszego darmowego e-booka!

*W dniach 2-7 września 2022 roku ankieta została przeprowadzona online przez platformę ankietową Pollfish na zlecenie Intelligent. W badaniu wzięło udział łącznie 1000 Amerykanów. Aby zweryfikować, czy byli w wieku od 18 do 24 lat i byli studentami, wszyscy uczestnicy musieli przejść przez filtry demograficzne. Na studiach niestacjonarnych pracowało 22% respondentów, w porównaniu do 78% studentów studiów stacjonarnych.

Case Study

Virtana: Salesforce Managed Services

Utrzymanie i rozwój platformy Salesforce

Więcej
virtana

Leave a Reply