Skip to main content
How to align the B2B SaaS buyer's journey & marketing content

Prowadzenie potencjalnych klientów przez dobrze zorganizowaną ścieżkę klienta ma kluczowe znaczenie dla sukcesu, szczególnie w przypadku rynku B2B SaaS, gdzie koszty pozyskania klienta są wysokie, a cykl sprzedaży złożony.

Ścieżka klienta, która rozciąga się od początkowej świadomości do podjęcia ostatecznej decyzji, jest kluczowym procesem. Od niego zależy, czy potencjalny klient stanie się lojalnym klientem.

Wiele firm B2B SaaS ma trudności z dopasowaniem treści marketingowych do poszczególnych etapów ścieżki klienta, co prowadzi do utraty szans, zdezorientowania klientów i niższych współczynników konwersji.

Wyobraź sobie, że Twoje wysiłki marketingowe mogłyby płynnie poprowadzić potencjalnych klientów od odkrycia problemu do wyboru najlepszego rozwiązania. Strategicznie dopasowując treści marketingowe do każdego etapu ścieżki klienta, możesz znacznie poprawić generowanie, pielęgnowanie i konwersję potencjalnych klientów. To dostosowanie nie tylko uwzględnia konkretne potrzeby i pytania potencjalnych klientów na każdym kroku, ale także buduje zaufanie i wiarygodność.

Pozostaje tylko pytanie: jak dopasować treści marketingowe do ścieżki klienta?

Krok pierwszy: zrozum ścieżkę klienta

Ścieżka klienta B2B SaaS składa się z trzech głównych etapów: świadomości, rozważania i decyzji. Każdy etap reprezentuje inny sposób myślenia i zestaw potrzeb potencjalnych klientów.

Rozumiejąc te etapy, możesz dostosować swoje działania marketingowe tak, aby docierać do potencjalnych klientów tam, gdzie się znajdują i kierować ich do zakupu.

Zdefiniuj ścieżkę klienta

Musisz zdefiniować ścieżkę kupującego specjalnie dla swoich klientów. W kontekście B2B SaaS ta podróż jest często dłuższa i bardziej złożona niż na rynkach konsumenckich ze względu na wyższą odpowiedzialność i bardziej zaangażowane procesy decyzyjne.

Sprawdź, co dokładnie dzieje się na każdym etapie w przypadku Twojego idealnego konsumenta i jak możesz temu zaradzić:

 • Etap świadomości: Na tym początkowym etapie potencjalni nabywcy identyfikują problem lub potrzebę. Mogą jeszcze nie wiedzieć o Twoim rozwiązaniu lub nawet nie rozumieć samego problemu w pełni. Podstawowym celem na tym etapie jest przyciągnięcie uwagi i dostarczenie treści edukacyjnych, które pomogą im zdefiniować ich problemy.
 • Etap rozważań: Na środkowym etapie potencjalni klienci aktywnie szukają rozwiązań swojego problemu. Badają różne opcje i oceniają różnych dostawców SaaS. Tutaj celem jest zaoferowanie treści, które pozycjonują Twój produkt jako realne rozwiązanie i odróżniają go od konkurencji.
 • Etap decyzji: Na ostatnim etapie potencjalni klienci są gotowi podjąć decyzję. Zawęzili wybór i szukają najlepszej opcji. Treści na tym etapie powinny koncentrować się na przekonaniu ich do wyboru Twojego produktu poprzez podkreślenie jego zalet, wykazanie zwrotu z inwestycji i przedstawienie dowodów wartości Twojego rozwiązania w postaci referencji i studiów przypadków.

Weź pod uwagę specyfikę rynku B2B SaaS

Prowadząc badania, weź pod uwagę kilka cech ścieżki B2B SaaS. Rozumiejąc te unikalne aspekty, możesz opracować bardziej ukierunkowaną i skuteczną strategię dotyczącą treści.

 • Dłuższe cykle sprzedażowe: cykl sprzedaży B2B SaaS jest zazwyczaj dłuższy ze względu na wyższy koszt i złożoność produktów. W proces decyzyjny często angażuje się wielu interesariuszy, co wymaga dłuższego okresu oceny i budowania konsensusu.
 • Wielu decydentów: zaangażowanie kilku interesariuszy w proces decyzyjny oznacza również, że każdy z nich będzie miał inne obawy i kryteria. Wymaga to treści uwzględniających różne perspektywy, od specyfikacji technicznych dla zespołów IT po zwrot z inwestycji i efektywność kosztową dla decydentów finansowych.
 • Nacisk na relacje: budowanie zaufania i pokazywanie wartości w czasie ma kluczowe znaczenie w B2B SaaS. Potencjalni klienci muszą mieć pewność, że Twoje rozwiązanie będzie dobrze integrować się z ich istniejącymi systemami, zapewniać ciągłe wsparcie i dostosowywać się do ich zmieniających się potrzeb.
 • Model przychodów cyklicznych: Firmy B2B SaaS opierają się na modelach subskrypcyjnych, co sprawia, że ​​utrzymanie i zadowolenie klientów są ważnymi aspektami. Treść powinna skupiać się nie tylko na pozyskiwaniu, ale także na pielęgnowaniu i wspieraniu długoterminowych relacji.

Krok drugi: mapowanie treści marketingowych do każdego etapu ścieżki klienta

Dopasowanie treści marketingowych do ścieżki klienta B2B SaaS obejmuje tworzenie i dostarczanie odpowiednich treści we właściwym czasie. Jak zapewnić potencjalnym klientom cenne i istotne informacje, które poprowadzą ich przez całą tę podróż?

Przyjrzyjmy się kilku strategiom:

Etap świadomości

Głównym celem etapu świadomości jest przyciągnięcie uwagi i edukacja potencjalnych nabywców na temat problemów, przed którymi stoją. Treść powinna mieć charakter informacyjny, a nie promocyjny i skupiać się na identyfikacji i wyjaśnianiu kwestii, których docelowi odbiorcy mogą jeszcze nie zrozumieć w pełni.

Można to osiągnąć za pomocą typów treści, takich jak:

 • artykuły na blogu,
 • white papers,
 • infografiki,
 • posty w mediach społecznościowych,
 • filmy wprowadzające.

Oto kilka przykładowych strategii, które możesz mieszać i łączyć:

 • Edukacyjne posty na blogu: pisz artykuły, które omawiają typowe problemy w branży i zapewniają wgląd w trendy i wyzwania. Na przykład post na blogu zatytułowany „5 najważniejszych wyzwań stojących przed firmami SaaS w 2024 r.” może przyciągnąć osoby, które chcą lepiej zrozumieć swoje problemy.
 • White papers i e-booki: oferują szczegółowe zasoby, które zagłębiają się w specyfikę problemów i potencjalne rozwiązania wysokiego poziomu. Mogą to być treści bramkowane, służące do pozyskiwania potencjalnych klientów.
 • Infografiki: użyj atrakcyjnych wizualnie infografik, aby przedstawić dane i statystyki, które podkreślają wpływ problemów.
 • Media społecznościowe: dziel się krótkimi spostrzeżeniami i wiadomościami branżowymi na platformach takich jak LinkedIn i Twitter, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców i zwiększyć ruch do bardziej szczegółowych treści.

Etap rozważań

Na etapie rozważania Twoja treść powinna pomóc klientom porównać opcje i zrozumieć, dlaczego Twój produkt się wyróżnia, być bardziej szczegółowa i skoncentrowana na rozwiązaniach.

Można to osiągnąć za pomocą typów treści, takich jak:

 • e-booki,
 • webinary,
 • studium przypadku,
 • poradniki porównawcze,
 • szczegółowe wpisy na blogu.

I kilka przykładowych strategii, które możesz mieszać i łączyć:

 • Szczegółowe e-booki i przewodniki: Twórz zasoby porównujące różne rozwiązania, w tym własne, podkreślaj zalety i wady każdego z nich. Tytuły takie jak „Ostateczny przewodnik po wyborze systemu CRM SaaS” mogą być bardzo skuteczne.
 • Webinaria: prowadź webinary na żywo lub nagrane, które szczegółowo omawiają, w jaki sposób Twoje rozwiązanie rozwiązuje konkretne problemy. Seminaria internetowe umożliwiają interakcję w czasie rzeczywistym i mogą zaprezentować Twoją wiedzę specjalistyczną.
 • Studium przypadku: Podziel się szczegółowymi przypadkami, które pokazują, jak podobne firmy z powodzeniem wykorzystały Twój produkt. Podkreśl problem, wdrożone rozwiązanie i wyniki.
 • Porównanie wpisów na blogu: Napisz artykuły porównujące Twój produkt z konkurencją, koncentrując się na funkcjach, cenach i obsłudze klienta. Aby budować zaufanie, upewnij się, że są one bezstronne i oparte na faktach.

Etap decyzji

Na etapie podejmowania decyzji Twoje treści powinny być wysoce przekonujące, odnosić się do wszelkich ostatecznych wątpliwości i pokazywać wartość i zwrot z inwestycji (ROI) Twojego produktu. Celem jest przekształcenie potencjalnych klientów w płacących poprzez dostarczenie im wszystkich informacji potrzebnych do podjęcia ostatecznej decyzji.

Można to osiągnąć za pomocą typów treści, takich jak:

 • demo,
 • bezpłatne okresy próbne,
 • porównania produktów,
 • szczegółowe studia przypadków,
 • referencje,
 • FAQ.

I kilka przykładowych strategii, które możesz mieszać i łączyć:

 • Demo na żywo: oferuj spersonalizowane demonstracje na żywo, aby dokładnie pokazać, jak działa Twój produkt i jak można go dostosować do potrzeb potencjalnego klienta. Sesje interaktywne umożliwiają zadawanie pytań i udzielanie szczegółowych wyjaśnień.
 • Bezpłatne wersje próbne: zapewnij bezpłatne wersje próbne lub wersje freemium swojego produktu, aby potencjalni klienci mogli doświadczyć jego zalet na własnej skórze. Upewnij się, że mają w tym zakresie odpowiednie wsparcie, aby zmaksymalizować swoje doświadczenie.
 • Szczegółowe studia przypadków: wykorzystaj szczegółowe studia przypadków z wymiernymi wynikami, aby wykazać skuteczność i zwrot z inwestycji (ROI) swojego produktu.
 • Referencje klientów: podziel się referencjami zadowolonych klientów, zwłaszcza tych z podobnych branż lub z podobnymi problemami. Szczególnie skuteczne mogą być referencje wideo.
 • FAQ i arkusze porównawcze produktów: utwórz szczegółowe FAQ zawierające odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane w ostatniej chwili przed decyzją oraz arkusze porównawcze, które jasno przedstawiają zalety Twojego produktu w porównaniu do konkurencji.

Krok trzeci: najlepsze praktyki w zakresie dopasowywania treści

Aby skutecznie dopasować treści marketingowe do ścieżki kupującego B2B SaaS, warto przestrzegać najlepszych praktyk, które zapewnią, że Twoje treści będą trafne, spersonalizowane i strategicznie rozpowszechnione.

Rozwijaj modele klientów

Tworzenie szczegółowych modeli klientów pomaga zrozumieć konkretne potrzeby, wyzwania i zachowania docelowych odbiorców. To zrozumienie jest niezbędne do tworzenia treści, które będą z nimi rezonować na każdym etapie ścieżki klienta.

 • Zbieraj dane od istniejących klientów, zespołów sprzedaży i badań rynku, aby zidentyfikować wspólne cechy i problemy.
 • Podziel odbiorców na odrębne grupy w oparciu o rolę, branżę, wielkość firmy i inne istotne czynniki.
 • Opracuj szczegółowe profile obejmujące dane demograficzne, role zawodowe, cele, obawy, wyzwania, preferowane typy treści i kanały.
 • Skorzystaj z tych osób, aby kierować tworzeniem treści, upewniając się, że każda treść bezpośrednio odnosi się do potrzeb i obaw konkretnej osoby.

Personalizacja treści

Personalizacja sprawia, że ​​Twoje treści są bardziej trafne i angażujące, ponieważ odpowiadają konkretnym potrzebom klientów. Może to znacznie zwiększyć skuteczność Twoich działań marketingowych.

 • Korzystaj z danych z systemu CRM, platform automatyzacji marketingu i analiz witryn internetowych, aby zrozumieć zachowania i preferencje użytkowników.
 • Zaimplementuj dynamiczną treść na swojej stronie internetowej i w wiadomościach e-mail, która zmienia się w zależności od profilu lub zachowania odwiedzającego.
 • Segmentuj swoje listy e-mailowe i grupy docelowe, aby dostarczać treści dostosowane do ich zainteresowań i etapu na ścieżce klienta.
 • Używaj algorytmów, aby sugerować odpowiednie treści lub produkty na podstawie wcześniejszych interakcji i preferencji.

Zintegrowana strategia treści

Głównym celem zintegrowanej strategii dotyczącej treści jest zapewnienie spójnego przekazu i budowania marki we wszystkich kanałach marketingowych i punktach styku, zapewniając potencjalnym klientom bezproblemowe doświadczenie.

 • Wspieraj współpracę między zespołami ds. marketingu i sprzedaży, aby mieć pewność, że treści wspierają zarówno działania związane z generowaniem leadów, jak i ich pielęgnowaniem. Zespoły sprzedaży mogą dostarczyć cennych informacji na temat pytań i wątpliwości potencjalnych klientów.
 • Promuj swoje treści na wielu kanałach (np. e-mail, media społecznościowe, blog, płatne reklamy), aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców i wzmocnić swój przekaz.

Ciągłe doskonalenie

Skuteczność strategii dotyczącej treści zależy od zdolności do ciągłego analizowania, uczenia się i dostosowywania na podstawie danych dotyczących wydajności.

 • Śledź kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki zaangażowania, współczynniki konwersji i wydajność treści, aby zrozumieć, co się sprawdza, a co nie.
 • Przeprowadzaj testy A/B różnych formatów treści, nagłówków i wezwań do działania.
 • Zbieraj opinie od klientów, aby poznać ich preferencje i potrzeby.
 • Korzystaj z danych i opinii, aby stale aktualizować i optymalizować swoją strategię dotyczącą treści.

Wykorzystanie technologii

Technologia może znacznie usprawnić tworzenie, dystrybucję i analizę treści, ułatwiając dopasowanie treści do ścieżki kupującego.

 • Dostarczaj spersonalizowane treści na dużą skalę, korzystając z automatyzacji marketingu.
 • Wykorzystaj CMS, który pozwala na łatwe tworzenie, zarządzanie i personalizację treści.
 • Stosuj narzędzia analityczne do śledzenia i analizowania wydajności treści w różnych kanałach.
 • Zintegruj swój CRM z narzędziami marketingowymi, aby mieć pewność, że wszystkie dane klientów są aktualne i przydatne.

Salesforce oferuje szeroką gamę narzędzi wspierających dopasowanie strategii treści do ścieżki kupującego. Jako bardzo popularne oprogramowanie pozwala na wiele integracji, dzięki czemu umożliwia stworzenie jednej scentralizowanej bazy ze wszystkimi informacjami o potencjalnych klientach i ich ścieżce zakupowej.

W ten sposób możesz zapewnić spójny przekaz i budować markę, a jednocześnie stale zbierać dane do weryfikacji i doskonalenia.

Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak Salesforce Marketing Cloud i Sales Cloud, firmy B2B SaaS mogą również automatyzować powtarzalne zadania i personalizować zaangażowanie.

Końcowe przemyślenia i wnioski

Dopasowanie treści marketingowych do ścieżki klienta może wydawać się skomplikowanym zadaniem, wymagającym ciągłej uwagi, kontroli i doskonalenia.

Jest również bardzo satysfakcjonujące, jeśli zrobisz to dobrze i płynnie poprowadzisz potencjalnych klientów od odkrycia problemu do wyboru najlepszego rozwiązania i stania się lojalnym konsumentem.

Najważniejsza rada jest następująca: zacznij od wyboru odpowiednich narzędzi wspierających Twój proces. W ten sposób możesz sprawić, że skomplikowane zadanie stanie się bezproblemowe.

Case Study

Virtana: Salesforce Managed Services

Utrzymanie i rozwój platformy Salesforce

Więcej
virtana