Case Study

Fundacja Viva! Wsparcie dzięki rozwiązaniu Non Profit Success PackSiedziba główna: Warszawa, Polska

Założona w 1994 przez Juliet Gellatley międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt, promocją zdrowego stylu życia i żywienia.

Wyzwania

Wiele źródeł danych

Fundacja borykała się z problemem wielu źródeł danych, które wymagały długich analiz prowadzonych manualnie. Również proces przygotowania korespondencji seryjnej prowadzony był ręcznie. W tej sytuacji niezbędne było rozwiązanie, które pozwoli na zebranie w jednym miejscu informacji o darczyńcach i ich wpłatach, a także ułatwi komunikację z nimi przy jednoczesnej automatyzacji części procesów.

Analiza płatności

Pełna wiedza na temat wpłat, ich źródeł i regularności wpływów jest kluczowa dla większości działań operacyjnych Fundacji. Pozwala na lepsze zaplanowanie kolejnych kroków i podejmowanych inicjatyw, a także na oszacowanie możliwości udzielania pomocy nie tylko w danym miesiącu, lecz również w dalszej perspektywie czasowej.

Rozwiązanie

Salesforce.org, bazując na wieloletniej współpracy z organizacjami z trzeciego sektora, opracował pakiet narzędzi odpowiadający na większość potrzeb organizacji. NPSP, czyli Non Profit Success Pack, koncentruje się na kilku obszarach zarządczych. Standardowe rozwiązania umożliwiają tworzenie widoków typu 360 stopni darczyńców oraz ich otoczenia, śledzenie i estymowanie wpłat (z podziałem na kampanie i określone źródła), a także wspieranie współpracy z Wolontariuszami.

Rozwiązanie oparte było na odpowiedniej konfiguracji funkcji dostępnych w NPSP (Salesforce Non Profit Cloud) oraz Salesforce Service Cloud i uwzględniło:

Rozwiązanie

Baza danych
wpłat

Rozwiązania obejmowały normalizację i deduplikację bazy wpłat. Wdrożyliśmy również agregację danych z wyciągów bankowych z 10 kont, systemów płatności z 2019 roku oraz Urzędu Skarbowego.

Widok 360 stopni
darczyńców

Utworzenie widoku 360 stopni darczyńców wraz z ich domostwami (składającymi się osób z najbliższego otoczenia, podejmujących również aktywność – np. wpłatami, wolontariatem, powiązanych wspólnym adresem lub numerem konta bankowego) i ich dotacji na poszczególne kampanie Viva!

Możliwości
sprawozdawcze

Raportowanie i analityka — zostały customowo skonfigurowane raporty dotyczące grup docelowych darczyńców na podstawie ich dotacji.

Korespondencja
seryjna

Przygotowanie list wysyłkowych (korespondencja seryjna), obejmujących obecnych darczyńców i umożliwiających częściową automatyzację w ramach Kampanii 1%.

Szukasz zaufanego partnera?

Najlepsze projekty Salesforce zaczynają się od dokładnej analizy i rozpoznania potrzeb.
Skontaktuj się z nami

Efekty

Optymalizacja
działań

Rozwiązanie Salesforce znacznie zwiększa dostępność informacji, co przekłada się bezpośrednio na łatwiejszą i bardziej skuteczną codzienną pracę fundacji.

Efektywniejsza
komunikacja

Dzięki automatyzacji i funkcjom zarządzania danymi proces wysyłki korespondencji seryjnej stał się szybszy i mniej obarczony błędami.

Poprawa zarządzania
informacjami

Uporządkowanie bazy danych sprawiło, że posiadane informacje stały się bardziej wartościowe i umożliwiające lepsze zarządzanie zadaniami i planami Fundacji.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Marketing automation
at the University

Read the case study