Skip to main content

Szeroko rozumiany, biznes i branża edukacyjna mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Najlepszym przykładem jest proces rekrutacji studentów oraz proces pozyskiwania klientów dla firmy.

W szkołach biznesu, a także w firmach, podstawą działania jest zapewnienie odpowiedniej liczby klientów/studentów, którzy będą generować dochód gwarantujący możliwość funkcjonowania lub skalowania.

Zarówno biznes, jak i branża edukacyjna domagają się tych samych praw. Nie pozyskasz odpowiedniej liczby klientów = studentów, jeśli nie przeprowadzisz odpowiedniej kampanii marketingowej.

Dane są bezwzględne – w biznesie potrzebujesz od 8 do 14 punktów styku z marką, a w edukacji potrzebujesz do 10 punktów styku, aby kandydat zdecydował się aplikować na Twoją uczelnię.

Proces rekrutacji w ramach lejka sprzedażowego obrazują trzy główne etapy:

  • Zapytania studentów,
  • Zgłoszenia studentów,
  • Ilość przyjętych studentów.

Recruitment – Building trust, remaining in the spotlight and providing potential students with important information is a key aspect of a properly conducted first stage of the recruitment process.

W tym artykule skupimy się na pierwszym etapie, który jest kluczowy z punktu widzenia wyników.

Wykorzystanie omnichannel marketingu jest konieczne, aby wygenerować odpowiednią liczbę wyświetleń marki Twojej uczelni.

Ponadto można zoptymalizować działania mające na celu zwiększenie liczby aplikacji przez potencjalnych studentów.

Dlaczego potrzebujesz tak wielu punktów kontaktu z marką, aby osiągnąć sukces w rekrutacji studentów?

Znaczenie punktów styku z marką w procesie rekrutacji studentów jest nie do przecenienia. Te punkty styku służą jako tkanka łączna, która wiąże przyszłych studentów z twoją instytucją, wspierając relacje, które mogą głęboko wpłynąć na ich podróż edukacyjną. Zagłębmy się w znaczenie tych punktów styku:

  1. Budowanie zaufania i wiarygodności: Zaufanie jest podstawą każdego udanego związku i nie inaczej jest w przypadku przyciągania studentów do instytucji. Spójne i pozytywne punkty kontaktu z marką tworzą poczucie wiarygodności. Kiedy potencjalni studenci spotykają się z marką Twojej instytucji w różnych kanałach i konsekwentnie znajdują wiarygodne informacje i wsparcie, rozwijają zaufanie do uczciwości i zaangażowania Twojej instytucji w ich cele edukacyjne.
  2. Pozostawanie w głowie studentów: W dzisiejszym nasyconym informacjami świecie kluczowe znaczenie ma utrzymanie znaczącej obecności w umysłach potencjalnych studentów. Proces rekrutacji studentów często trwa miesiące, a nawet lata, ponieważ uczniowie badają swoje opcje, oceniają programy i dokonują wyborów. Wiele punktów styku z marką zapewnia, że Twoja instytucja pozostaje w czołówce swoich myśli w całym tym procesie. Kiedy w końcu zdecydują, gdzie kontynuować edukację, Twoja instytucja jest bardziej prawdopodobna, że będzie ich pierwszym wyborem.
  3. Dostarczanie podstawowych informacji: Przyszli studenci łakną informacji na każdym etapie podróży. Od początkowej ciekawości oferty programowej po dogłębne badania nad wiedzą wydziałową, stypendiami, obiektami kampusu i zajęciami pozalekcyjnymi, uczniowie szukają odpowiedzi na niezliczone pytania. Strategicznie umieszczając punkty kontaktu z marką na swojej drodze, Twoja instytucja może rozpowszechniać istotne informacje dokładnie wtedy, gdy ich potrzebuje, pielęgnując ich zrozumienie i zainteresowanie.
  4. Personalizacja: Każdy potencjalny student jest wyjątkowy, z wyraźnymi aspiracjami, zainteresowaniami i obawami. Wiele punktów kontaktu z marką umożliwia instytucji dostosowanie przekazu i treści do określonych grup, a nawet osób. Personalizacja znacznie przyczynia się do tego, że potencjalni studenci czują się docenieni i zrozumiani, wzmacniając ich związek z instytucją.
  5. Odpowiadanie na obawy i pytania: Decyzja o podjęciu studiów wyższych jest znacząca, często towarzyszy jej wiele pytań, wątpliwości i obaw. Skuteczne punkty kontaktu z marką dają możliwość szybkiego i kompleksowego rozwiązania tych problemów. Niezależnie od tego, czy chodzi o responsywne zaangażowanie w mediach społecznościowych, informacyjne seminaria internetowe, czy komunikację jeden na jednego, możesz aktywnie łagodzić niepewność i zapewniać pewność.
  6. Wspieranie zaangażowania i interakcji: Zaangażowanie jest istotnym aspektem rekrutacji. Wiele punktów kontaktu z marką rozpowszechnia informacje i zachęca potencjalnych studentów do interakcji i zaangażowania się w Twoją instytucję. Seminaria internetowe, wirtualne wycieczki po kampusie i sesje informacyjne oferują platformy do znaczącego zaangażowania, umożliwiając uczniom łączenie się z wykładowcami, pracownikami i obecnymi studentami, zyskując głębsze zrozumienie tego, co oferuje Twoja instytucja.

Podsumowując, siła punktów kontaktu z marką w rekrutacji studentów polega na ich zdolności do pielęgnowania relacji, wzbudzania zaufania i dostarczania niezbędnych informacji. Skuteczne podejście wielokanałowe zapewnia, że Twoja instytucja pozostaje widoczna, istotna i responsywna przez cały czas podróży ucznia. Strategicznie projektując i optymalizując te punkty kontaktu, uniwersytety i uczelnie mogą stworzyć atrakcyjne i trwałe wrażenie, przyciągając największe talenty.

Strategia marketingu omnichannel dla rekrutacji studentów

Wykorzystanie wielu punktów styku stało się podstawową strategią dla uniwersytetów i szkół wyższych, które chcą przyciągnąć najbardziej obiecujące talenty. Te punkty styku służą jako strategiczne węzły wzdłuż skomplikowanej sieci zaangażowania uczniów, ułatwiając znaczące interakcje i wpływając na krytyczne decyzje. Zagłębmy się w niezliczone aspekty, dlaczego i jak instytucje mogą skutecznie wykorzystać moc wielu punktów kontaktu w swoich przedsięwzięciach rekrutacyjnych:

Kompleksowa obecność cyfrowa: Niezbędna jest solidna obecność w Internecie. Uniwersytety i uczelnie muszą zapewnić, że ich strona internetowa nie jest tylko statycznym repozytorium informacji, ale dynamicznym centrum, które zaspokaja zmieniające się potrzeby potencjalnych studentów. Regularnie aktualizowane treści, intuicyjna nawigacja i responsywny projekt to niezbędne elementy. Ponadto instytucje powinny stosować strategie SEO (Search Engine Optimization), aby zapewnić, że ich treści internetowe zajmują wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, zwiększając widoczność wśród potencjalnych wnioskodawców.

Marketing e-mailowy: E-mail pozostaje potężnym narzędziem do spersonalizowanej komunikacji z potencjalnymi studentami. Segmentacja list e-mailowych na podstawie takich czynników, jak zainteresowania, cele akademickie i lokalizacja geograficzna pozwala dostosować wiadomości do określonych grup. Ponadto zautomatyzowane przepływy pracy poczty e-mail mogą z czasem wspierać potencjalnych klientów, dostarczając właściwych informacji na właściwym etapie procesu decyzyjnego.

Wirtualne wydarzenia i seminaria internetowe: Pojawienie się wirtualnych wydarzeń i seminariów internetowych otworzyło nowe możliwości zaangażowania. Organizowanie wirtualnych wycieczek po kampusie, sesji informacyjnych i seminariów internetowych na tematy interesujące dla przyszłych studentów stwarza możliwości znaczących interakcji. Wydarzenia te mogą być skierowane do różnych odbiorców, od seniorów szkół średnich poszukujących ogólnych informacji po absolwentów z konkretnymi pytaniami akademickimi.

Reklama w mediach społecznościowych: Płatne reklamy w mediach społecznościowych umożliwiają instytucjom dotarcie do szerszego grona odbiorców i dotarcie do określonych grup demograficznych. Korzystając z platform takich jak Facebook, Instagram i LinkedIn, uniwersytety mogą tworzyć ukierunkowane kampanie, które docierają do osób, które wcześniej wykazały zainteresowanie ich programami lub instytucjami. Dzięki temu Twoja instytucja pozostaje na radarze potencjalnych wnioskodawców.

Content Marketing: Treść jest królem w sferze cyfrowej, a uniwersytety mogą wykorzystać jej moc do angażowania i informowania. Wdrożenie kompleksowej strategii content marketingowej obejmuje tworzenie różnych typów treści, w tym postów na blogu, artykułów, filmów i infografik. Elementy te powinny odpowiadać na typowe pytania i obawy potencjalnych studentów, oferując cenny wgląd w programy, życie kampusu, pomoc finansową i wiele innych.

Ambasadorzy studentów i absolwentów: Pozyskaj obecnych studentów i absolwentów jako ambasadorów marki. Ich doświadczenia z pierwszej ręki i autentyczne historie mogą silnie rezonować z potencjalnymi studentami. Zachęć ich do podzielenia się swoją podróżą za pośrednictwem mediów społecznościowych, tworzenia referencji wideo lub udziału w wirtualnych sesjach pytań i odpowiedzi. Ich spostrzeżenia i powiązanie mogą być niezwykle przekonujące.

Media tradycyjne: Podczas gdy kanały cyfrowe dominują w nowoczesnym krajobrazie marketingowym, nie należy zapominać o tradycyjnych kanałach medialnych, szczególnie w przypadku kierowania reklam na rynki lokalne. Radio, reklamy drukowane i udział w lokalnych wydarzeniach mogą nadal odgrywać znaczącą rolę w docieraniu do niektórych segmentów przyszłej populacji studentów.

Pomoc w zakresie aplikacji: Usprawnienie procesu składania wniosków i oferowanie łatwo dostępnego wsparcia jest kluczowym punktem kontaktu. Uniwersytety mogą udzielać wskazówek za pośrednictwem czatu online, dedykowanych infolinii rekrutacyjnych lub obszernych sekcji FAQ na swoich stronach internetowych. Zapewnienie wnioskodawcom możliwości płynnego poruszania się po procesie składania wniosków ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania potencjalnym przeszkodom, które mogłyby ich zniechęcić.

Rola Salesforce w strategii marketingowej w procesie rekrutacji Studentów

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób Salesforce może zwiększyć siłę marketingu wielokanałowego w rozszerzaniu punktów kontaktu z marką w rekrutacji studentów:

Scentralizowane zarządzanie danymi

Salesforce służy jako solidne repozytorium danych studentów, obejmujące informacje z różnych punktów kontaktu. Umożliwia instytucjom wydajne przechowywanie, organizowanie i uzyskiwanie dostępu do danych. Ta scentralizowana baza danych zapewnia, że każda interakcja, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych czy wydarzeń, jest informowana o wszechstronnym zrozumieniu historii i preferencji potencjalnego studenta.

Automatyzacja i optymalizacja przepływu pracy

Salesforce oferuje potężne możliwości automatyzacji, usprawniając komunikację i zaangażowanie we wszystkich kanałach. Instytucje mogą skonfigurować zautomatyzowane przepływy pracy, które wyzwalają spersonalizowane wiadomości na podstawie zachowania ucznia. Na przykład, jeśli uczeń weźmie udział w webinarium, Salesforce może automatycznie wysłać wiadomość e-mail z powiązaną treścią, co dodatkowo wzbogaci zaangażowanie.

Segmentacja i targetowanie

Salesforce umożliwia precyzyjną segmentację odbiorców. Instytucje mogą tworzyć dostosowane kampanie marketingowe dla określonych segmentów studentów w oparciu o takie czynniki, jak zainteresowania akademickie, lokalizacja geograficzna lub historia zaangażowania. To szczegółowe targetowanie zapewnia, że każdy punkt kontaktu jest odpowiedni dla odbiorcy, zwiększając prawdopodobieństwo pozytywnych reakcji.

Zarządzanie kampaniami wielokanałowymi

Funkcje zarządzania kampaniami Salesforce ułatwiają orkiestrację wielokanałowych kampanii marketingowych. Instytucje mogą planować, realizować i monitorować kampanie za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych, seminariów internetowych i innych kanałów w ramach ujednoliconej platformy. To spójne podejście zapewnia, że każda kampania współgra z ogólną strategią rekrutacji.

Analityka i raportowanie w czasie rzeczywistym

Salesforce zapewnia narzędzia analityczne i raportujące w czasie rzeczywistym, oferując wgląd w wydajność każdego punktu kontaktu i kampanii. Instytucje mogą śledzić wskaźniki, takie jak wskaźniki otwarć wiadomości e-mail, uczestnictwo w webinariach i zaangażowanie w mediach społecznościowych. Te spostrzeżenia umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dane, umożliwiając zwinne dostosowanie strategii marketingowej w oparciu o to, co działa najlepiej.

Spersonalizowana komunikacja

Solidne możliwości danych Salesforce umożliwiają głęboką personalizację. Instytucje mogą tworzyć dynamiczne treści, które dostosowują się do unikalnej podróży i zainteresowań każdego ucznia. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostosowywanie wiadomości e-mail, dostosowywanie zaproszeń na wydarzenia, czy polecanie konkretnych programów, ten poziom personalizacji zwiększa skuteczność każdego punktu kontaktu.

Śledzenie między urządzeniami i kanałami

Salesforce umożliwia śledzenie interakcji uczniów na różnych urządzeniach i w różnych kanałach. Ta zdolność ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób uczniowie płynnie poruszają się między punktami kontaktu. Zapewnia, że bez względu na to, gdzie i jak uczeń się angażuje, jego podróż jest spójna, a każdy punkt styku opiera się na poprzednich.

Integracja z narzędziami zewnętrznymi

Salesforce może integrować się z innymi narzędziami i technologiami marketingowymi, zwiększając doświadczenie omnichannel. Na przykład może bezproblemowo łączyć się z platformami do automatyzacji marketingu, narzędziami do zarządzania mediami społecznościowymi i oprogramowaniem do webinarów, zapewniając płynny przepływ danych i komunikacji.

Analityka predykcyjna

Funkcje analityki predykcyjnej Salesforce mogą przewidzieć, które punkty kontaktu mogą przynieść najlepsze wyniki dla określonych segmentów studentów. To proaktywne podejście pozwala instytucjom efektywniej alokować zasoby, zapewniając inwestowanie w punkty kontaktu, które najprawdopodobniej doprowadzą do konwersji.

Skalowalność

Salesforce jest wysoce skalowalny, dzięki czemu nadaje się dla instytucji każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy reprezentujesz małą uczelnię, czy dużą uczelnię, możesz dostosować Salesforce do swoich konkretnych potrzeb, dostosowując się do rosnących i zmieniających się wymagań związanych z rekrutacją studentów.

Proces rekrutacyjny – podsumowanie

W artykule poruszyliśmy kwestię znaczenia procesu rekrutacji studentów w kontekście prawidłowego funkcjonowania uczelni (z biznesowego punktu widzenia).

Budowanie zaufania, pozostawanie w centrum uwagi i przekazywanie potencjalnym studentom ważnych informacji to kluczowy aspekt prawidłowo przeprowadzonego pierwszego etapu rekrutacji.

Proces rekrutacji studentów nie jest liniowy, ale dynamiczna i ewoluująca ścieżka, podkreślając potrzebę zróżnicowanego podejścia do skutecznego docierania i angażowania studentów.

Uniwersytety muszą podejmować decyzje oparte na danych, analizując skuteczność punktów styku i odpowiednio dostosowując strategie.

Salesforce zapewnia instytucjom solidną infrastrukturę do bezproblemowego koordynowania i optymalizacji strategii marketingowych omnichannel.

Centralizując dane, automatyzując procesy i wspierając spersonalizowaną komunikację, Salesforce umożliwia uniwersytetom i szkołom wyższym tworzenie spójnych i wysoce skutecznych kampanii rekrutacyjnych dla studentów.

Dzięki Salesforce jako kamieniu węgielnemu instytucje mogą integrować różnorodne punkty kontaktu, od poczty e-mail i mediów społecznościowych po seminaria internetowe i aplikacje mobilne, w ujednolicony ekosystem rekrutacyjny, który pielęgnuje znaczące kontakty z potencjalnymi studentami.

Ta platforma CRM usprawnia zarządzanie danymi studentów i oferuje spostrzeżenia oparte na danych, umożliwiając instytucjom dostosowywanie i udoskonalanie swoich strategii w czasie rzeczywistym.

Ponieważ krajobraz rekrutacyjny staje się coraz bardziej złożony, integracja Salesforce z podejściem marketingu wielokanałowego staje się nieocenionym atutem, umożliwiając instytucjom zachowanie konkurencyjności i osiągnięcie celów rekrutacyjnych.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Wdrożenie Marketing Automation dla Uniwersytetu

Więcej