Skip to main content

Branże

Salesforce dla Finansów i Ubezpieczeń

Salesforce to platforma, która oferuje zestaw zintegrowanych narzędzi, opracowanych z myślą o instytucjach finansowych.
Skontaktuj się z nami
Ufają nam wiodące marki

Z naszych usług skorzystali

Możliwości Salesforce dla branży finansowej i ubezpieczeń

01

Oferty

Salesforce umożliwia sprawne tworzenie ofert, zapewniając dokładną wycenę i jasny zakres proponowanego rodzaju ubezpieczenia. Dzięki dynamicznym funkcjom i integracji danych ubezpieczyciele mogą personalizować swoje oferty, zwiększając zaangażowanie i satysfakcję klientów, jednocześnie optymalizując swoje działania.

02

Procesy

Niezależnie od tego, czy zarządzasz ubezpieczeniami majątkowymi i na życie, czy specjalistycznymi kategoriami, takimi jak ubezpieczenia komunikacyjne, przemysłowe i zawodowe, Salesforce zapewnia zintegrowaną platformę do optymalizacji operacji. Dostawcy ubezpieczeń mogą z łatwością poruszać się po złożonych procesach, oferując kompleksowe rozwiązanie dla zmieniającego się otoczenia branży ubezpieczeniowej.

03

Ryzyko

Możliwości obejmują precyzyjne obliczanie i ocenę ryzyka związanego z zakresem ubezpieczenia. Dzięki zaawansowanej analityce i integracji danych ubezpieczyciele mogą wykorzystać Salesforce do systematycznej oceny i określania zagrożeń. To kompleksowe podejście umożliwia im podejmowanie świadomych decyzji, zapewniając rzetelną ocenę ryzyka dostosowaną do konkretnego zakresu ubezpieczenia.

04

Multichannel

Ubezpieczyciele mogą wykorzystać możliwości Salesforce, aby wypełnić lukę między kanałami tradycyjnymi i cyfrowymi, wspierając kompleksową obsługę klienta. Zaawansowane funkcje wymiany danych platformy umożliwiają ubezpieczycielom dostosowanie się i rozwój w środowisku wielokanałowym, zwiększając zaangażowanie klientów i wydajność operacyjną w sektorze ubezpieczeń.

05

Zgody
marketingowe

Usprawnienie procedury uzyskiwania zgody marketingowej poprzez zapewnienie firmom ubezpieczeniowym platformy do zgodnego z zasadami etyki pozyskiwania i przechowywania informacji o klientach. Rozwiązania Salesforce umożliwiają ubezpieczycielom poruszanie się w tym krytycznym aspekcie gromadzenia istotnych danych, wspierając dokładne procesy wyceny i wzmacniając zaufanie w relacjach z klientami.

06

Pozyskiwanie
danych

Dzięki łatwej wymianie danych firmy ubezpieczeniowe mają pewność, że dysponują informacjami niezbędnymi do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ubezpieczenia nieruchomości. Salesforce odgrywa kluczową rolę w optymalizacji procesu pozyskiwania danych i zwiększaniu dokładności wyceny nieruchomości.

07

Umowy

Salesforce zmienia branżę ubezpieczeniową, ułatwiając różne metody zawierania umów, w tym opcje online i zdalnie. Użytkownicy zyskują przejrzysty wgląd w zakres swoich umów, co sprzyja lepszemu zrozumieniu ich zakresu. Dodatkowo, możliwości automatyzacji platformy obejmują zarządzanie odnowieniami umów i płatnościami.

08

Nowi
klienci

Branża ubezpieczeniowa czerpie korzyści z bezproblemowej integracji informacji o potencjalnych klientach w Salesforce, przeobrażając proces pozyskiwania nowych klientów. Ujednolicone podejście platformy pozwala ubezpieczycielom efektywnie gromadzić i konsolidować dane, zapewniając całościowy obraz podróży każdego klienta.

09

Współpraca

Salesforce ułatwia współpracę w branży ubezpieczeniowej, umożliwiając ubezpieczycielom, agentom, multiagencjom i innym pośrednikom stały dostęp do aktualnych informacji o zakresie zawartych umów i ich uprawnieniach.

10

Wsparcie
klientów

Salesforce definiuje na nowo obsługę klienta w branży ubezpieczeniowej, oferując wszechstronną platformę do doradztwa, obsługi likwidacji i innych form wsparcia klienta. Takie podejście pomaga ubezpieczycielom budować silniejsze relacje z posiadaczami polis.

Sprawdź naszą ofertę

Co możemy dla Ciebie zrobić?

01 Usługi finansowe

Platforma oferowana przez Salesforce spełnia szereg wymagań tego sektora. Dostawcy kredytów hipotecznych i pożyczek, banki detaliczne i komercyjne, banki spółdzielcze oraz banki korporacyjne i inwestycyjne, a także kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą oferować swoje usługi finansowe na tej platformie.

Dzięki 360-stopniowemu widokowi można usprawnić interakcje z klientami i poprawić ich doświadczenia. Narzędzia do automatyzacji i samoobsługi upraszczają operacje i poprawiają obsługę klienta. Rozwiązania dla procesów back-office ułatwiają działanie centrów kontaktowych, danych i kanałów cyfrowych, zapewniając właściwą obsługę we właściwym czasie.

02 Leasing

Salesforce umożliwia śledzenie nowych i pozyskanych klientów, zarządzanie doradcami i agentami oraz uproszczenie procesów sprzedaży i obsługi klienta. Integracja obejmuje również systemy bankowe i programy wewnętrzne, wspierając procedury leasingowe.

Platforma pomaga w elektronicznych umowach, planach spłat i innych narzędziach, które pomagają zarówno klientom, jak i ich agentom. Portale klientów ułatwiają zarządzanie umowami klientów i umożliwiają im zarządzanie swoimi działaniami oraz dostęp do planów płatności. Zapewniają one klientom prosty sposób sprawdzania i wykonywania działań.

03 Brokerzy ubezpieczeniowi

Wykorzystaj technologię Salesforce, aby firmy ubezpieczeniowe mogły lepiej przewidywać ryzyko, ustalać ceny i wprowadzać innowacje. Automatyzacja oparta na danych może usprawnić operacje i przyspieszyć obsługę roszczeń, fakturowanie, analizę ryzyka i skłonność do ryzyka. Salesforce może być wykorzystywany do dostarczania wycen, wydawania wytycznych, obsługi zapytań serwisowych i rozwiązywania kwestii spornych.

04 Fundusze inwestycyjne

Salesforce jest istotnym narzędziem dla funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy private equity i inwestorzy venture odnoszą korzyści, wiedząc dokładnie, kim są ich klienci, co ułatwia zarządzanie transakcjami i inwestycjami oraz korzystanie z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w celu prognozowania zachowań klientów.

Bankierzy inwestycyjni mogą z łatwością śledzić szczegóły w całym cyklu inwestycyjnym. Salesforce zapewnia im narzędzia do analizowania etapów transakcji, identyfikowania możliwości inwestycyjnych i oceny zaangażowania klientów za pomocą kompleksowych pulpitów nawigacyjnych.

05 Pożyczki

System CRM umożliwia pożyczkodawcom dostosowywanie ofert pożyczek i rekomendacji, wykorzystując pełny, 360-stopniowy obraz kontaktów z klientami. Takie podejście zapewnia spójność i świadome podejmowanie decyzji. Pożyczkobiorcy otrzymują bardziej spersonalizowaną ofertę, a pożyczkodawcy nawiązują z nimi efektywną współpracę.

06 Sektor bankowy

Salesforce ułatwia klientom ubieganie się o pożyczki. Zapewnia im podejście oparte na zasadzie „krok po kroku” i określa niezbędne dane, które należy zebrać podczas procesu składania wniosku.

Instytucje bankowe mogą dostosować swoje usługi i strategie marketingowe do potrzeb każdego klienta. Automatyzacja i cyfryzacja procesu wdrażania, która zastępuje ręczne gromadzenie i weryfikację dokumentów, zwiększa wydajność i przyspiesza ogólną obsługę klienta.

Chcesz z nami pracować?

Najlepsze projekty Salesforce zaczynają się od dokładnej analizy i rozpoznania potrzeb

Skontaktuj się z nami
Blog

Zobacz ostatnie publikacje

Filter

Samodzielność konsumentów

5 czerwca, 2023 Czytaj więcej

Customer journey w Salesforce

4 maja, 2023 Czytaj więcej

E-Commerce B2B

22 lutego, 2023 Czytaj więcej

Omnichannel Self-Service (B2C)

19 listopada, 2022 Czytaj więcej

Omnichannel w procesach sprzedażowych

9 marca, 2021 Czytaj więcej

Omnichannel. Jeśli nie teraz, to kiedy?

25 lutego, 2021 Czytaj więcej