Skip to main content
Acquire talents

W jaki sposób segmentacja może pomóc w znalezieniu odpowiednich uczniów? Uczelnie mogą doprecyzować swoje działania rekrutacyjne, dzieląc kandydatów na grupy w oparciu o różne kryteria. Korzyści są zarówno dla studentów, jak i uczelni.

Segmentacja jest kluczem do personalizacji.

Różne segmenty uczniów mogą mieć unikalne preferencje, aspiracje i wyzwania. Zrozumienie tych drobnych szczegółów pomaga uniwersytetom tworzyć komunikaty, które przemawiają do określonych grup.

Segmentacja ułatwia alokację zasobów. 

Znajdując segmenty o wysokim potencjale, uniwersytety mogą efektywniej wykorzystywać swoje zasoby, takie jak budżety marketingowe i pracownicy.

Segmentacja ułatwia badania.

Wydajność różnych kanałów rekrutacyjnych i taktyk dla każdego segmentu powinna być śledzona i oceniana przez Twój martech stack. Pozwala instytucjom usprawnić swoje wysiłki, uzyskując informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Opanowanie zbierania danych w rekrutacji

W trakcie procesu rekrutacji i za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych uczelnie pozyskują ogromną ilość danych, które obejmują różne aspekty, w tym:

 • dorobek naukowy
 • dane demograficzne
 • preferencje dotyczące komunikacji
 • poprzednie interakcje
 • główne kierunki o wysokim/niskim zainteresowaniu
 • zapytania dotyczące ścieżek szkoleniowych
 • i poziom zaangażowania.

Dane te stanowią podstawę do dostosowania strategii rekrutacyjnych do unikalnych potrzeb i preferencji potencjalnych studentów.

Nie jesteśmy małą firmą. Nie możemy korzystać z mini CRM. Potrzebujemy platformy korporacyjnej, a Salesforce jest liderem w tej dziedzinie”.
– TIO, prywatna uczelnia badawcza

Źródło: Raport firmy Forrester: Całkowity wpływ ekonomiczny Salesforce Education Cloud, październik 2020 r.

W procesie rekrutacji ważne jest przestrzeganie zasad RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Zasady uczelni muszą zapewniać wyraźną zgodę, chronić dane kandydatów i zachować przejrzystość w zakresie wykorzystania danych. Zgodność z przepisami oznacza gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji o kandydatach w sposób, który szanuje ich prywatność i zapewnia bezpieczeństwo ich danych.

Prowadzenie rekrutacji poprzez skuteczną segmentację

Gromadzenie różnorodnych, odrębnych informacji wymaga ich odpowiedniej organizacji i przetwarzania, aby można było z nich korzystać. Aby to osiągnąć, kandydaci są pogrupowani w różne kategorie, takie jak:

 • Program lub kurs zainteresowań
 • Poziom wykształcenia
 • Kraj, miasto lub region
 • Rodzice/członkowie rodzin potencjalnych uczniów
 • Przeniesieni uczniowie
 • Studenci online

Uniwersytety muszą wiedzieć, z kim rozmawiają, aby dostarczać właściwe wiadomości właściwym osobom we właściwym momencie.

Szkoły muszą stać się lepsze w przekazywaniu wiadomości: w jaki sposób się komunikujemy i naprawdę myślimy o tym z perspektywy prawdziwego ucznia”.
– Katy Montgomery

Źródło: Connected Student Report, wydanie trzecie, Salesforce

Dlatego pierwszym krokiem jest segmentacja. Co to są segmenty? Są to grupy kont lub osoby. Możesz je aktualizować w czasie rzeczywistym na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Istnieje kilka powodów segmentacji danych:

 • Personalizacja kampanii w celu pokazania treści przygotowanych pod konkretny segment
 • Przeglądanie profili członków w celu wyświetlenia trendów, cech profilu i poznania preferencji.
 • Przenoszenie danych do innej aplikacji lub oprogramowania (CRM).

W kontekście szkolnictwa wyższego segmentację można podzielić ze względu na etap procesu aplikacyjnego:

 • Zgłoszenie rozpoczęte, a nie złożone
 • Wniosek złożony, dokumentacja rekrutacyjna nie jest kompletna
 • Wstęp (plik rekrutacyjny jest kompletny)

Oznacza to, że każdy krok wymaga innej komunikacji. Jakie jest tego praktyczne zastosowanie?

Jeśli kandydaci są na samym początku swojej drogi aplikacyjnej, dobrze jest wykorzystać chatboty, aby sprawnie odpowiadać na zapytania potencjalnych studentów. Różnorodność zapytań, począwszy od treści kursu i czasu trwania programu, a skończywszy na strukturach cenowych i informacjach o zakwaterowaniu, wymaga szybkich i precyzyjnych odpowiedzi.

Jeśli uczelnia organizuje wydarzenia wirtualne, zespoły uniwersyteckie mogą skorzystać z kanałów komunikacji i zaangażowania zintegrowanych z platformą wydarzenia, aby dotrzeć do zarejestrowanych uczestników przed wydarzeniem. Bezpośrednia obserwacja po wydarzeniu jest obowiązkowym działaniem mającym na celu zaangażowanie kandydata i utrzymanie kontaktu.

Dla wnioskodawców w trakcie realizacji e-mail z dowodem może być najlepszą zachętą do podjęcia decyzji.  Pozytywne recenzje i powiązane cytaty od innych studentów wpłyną na kandydatów, aby zrobili kolejny krok i poczuli się mniej onieśmieleni procesem rekrutacji.

Unikaj odizolowanych informacji

Co więcej, uniwersytety wykorzystują technologię, w tym systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), aby skutecznie przechwytywać, organizować i analizować te dane. Platformy CRM umożliwiają instytucjom prowadzenie scentralizowanego repozytorium informacji, zapewniając dokładność danych i dostępność dla upoważnionego personelu.

Narzędzia do automatyzacji i dedykowane platformy, takie jak Salesforce, mogą być wykorzystane do automatyzacji całego procesu komunikacji. Pomaga to koordynować wiele wiadomości i upewnić się, że dotrą one do właściwych osób we właściwym czasie. Podejście to polega na wysyłaniu wiadomości różnymi kanałami, takimi jak e-mail, media społecznościowe i SMS-y, w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami we właściwych punktach kontaktu.

„Istnieją świetne narzędzia do rekrutacji i przyjęcia. Istnieją odpowiednie narzędzia do zarządzania partnerstwami i sponsoringiem. Istnieje nawet kilka dobrych rozwiązań w zakresie relacji z absolwentami. Uznaliśmy jednak, że Salesforce jest jedynym dostawcą, który zapewnia jedną platformę we wszystkich tych obszarach. Salesforce pozwolił nam wpleść 360-stopniowy widok naszych wyborców w różnych systemach, z którymi pracujemy.” – CIO, publiczna uczelnia badawcza

Źródło: Raport firmy Forrester: Całkowity wpływ ekonomiczny Salesforce Education Cloud, październik 2020 r.

Szczególnie korzystna jest centralizacja tej komunikacji w jednym miejscu. Takie podejście nie tylko usprawnia zarządzanie kampaniami, ale także zwiększa skuteczność monitorowania i analizowania skuteczności. Rezultatem jest bardziej wydajna i oparta na danych strategia komunikacji, która optymalizuje zaangażowanie i konwersję.

Skuteczna segmentacja przyciąga talenty

Szkolnictwo wyższe staje się coraz bardziej konkurencyjne. Instytucje nie mogą polegać wyłącznie na swojej reputacji akademickiej, aby przyciągnąć studentów. Aby dotrzeć do dzisiejszych studentów, muszą oni przyjąć bardziej elastyczne podejście do rekrutacji studentów i dotrzeć do różnych grup studentów ze spersonalizowanymi treściami.

Wykorzystując komunikację i segmentację w procesie rekrutacji, uczelnie mogą zwiększyć zaangażowanie studentów, poprawić efektywność i zaspokoić różnorodne potrzeby swoich potencjalnych studentów. Rezultatem jest lepszy proces rekrutacji dla wszystkich.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Marketing automation
at the University

Read the case study

Leave a Reply