Skip to main content

Wsparcie komunikacji fundacji z darczyńcami

Rozpoczyna się czas intensywnych rozliczeń podatkowych, niosących ze sobą szanse dla fundacji. Wszystko dzięki okazji do pozyskania środków w ramach “1%” – o ile informacja o istnieniu danej inicjatywy i jej potrzebach dotrze do odpowiedniej grupy odbiorców.

Organizacje non-profit, z którymi współpracujemy, mają różne sposoby prowadzenia komunikacji z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami. Zazwyczaj jednak podejmują decyzję o intensyfikacji działań w pierwszym kwartale każdego roku. Chodzi zarówno o przypomnienie o swoim istnieniu (część darczyńców ogranicza się jedynie do aktywności towarzyszącej wypełnianiu deklaracji PIT), jak również o wyrażenie wdzięczności za miniony rok wsparcia. Nie chodzi tu o wielkie kampanie w mediach masowych, na które mogą sobie pozwolić największe fundacje, ale o skuteczne dotarcie do osób powiązanych tematycznie lub geograficznie, przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów tych działań. Dobrze wypracowane mechanizmy komunikacji mogą przyczynić się do transformacji okazjonalnych, “jednoprocentowych” darczyńców w osoby bliżej związane z działalnością fundacji. I to zarówno pod względem finansowym, jak i osobistym. W obszarze non-profit widać doskonale (lepiej niż w przypadkach komercyjnych marek), wagę poszczególnych elementów występujących powszechnie (choć z pewnymi różnicami w kolejności i otoczeniu) w modelach skutecznej komunikacji: dać się zauważyć, zainteresować, zaangażować. Zanim jednak sama treść przekazu ujrzy światło dziennie, kluczowe jest podjęcie decyzji – do kogo i jak będzie się mówiło.

Korzyści z wdrożenia narzędzi IT

Jeśli zależy nam na adekwatnej selekcji odbiorców oraz skutecznym do nich dotarciu, pomocne są narzędzia IT. Pozwalają one na analizę obecnej bazy darczyńców pod kątem określonych cech, częstotliwości i jakości zaangażowania, miejsca zamieszkania, weryfikacji aktywności poza finansowej. Pozyskanie informacji pozwala z kolei na stworzenie spersonalizowanej komunikacji, zawierającej element ludzkiej uwagi, troski, docenienia. Te elementy są bardzo istotne z punktu widzenia odbiorców, którzy nie chcą być traktowani jak “kolejny numer w Excelu”, ale ze znacznie większą atencją i starannością. Zastosowanie odpowiednich narzędzi wspierających komunikację pozwala nie tylko na jej automatyzację, ale również personalizację. O tym, jak istotne dla fundacji jest budowanie relacji z darczyńcami, świadczyło każde ze zrealizowanych przez nas wdrożeń platformy Salesforce z rozszerzeniem NPSP (Nonprofit Success Pack).

Narzędzia przeznaczone do zarządzania kampaniami pozwalają na dobór optymalnych grup odbiorców do każdego z planowanych działań komunikacyjnych. W ten sposób możliwe staje się lepsze dotarcie zarówno do darczyńców skoncentrowanych na wpłatach celowych, jak i na tych, którzy chcą wspierać ogólną działalność fundacji. System umożliwia na bieżące śledzenie efektów prowadzonych działań, a także korygowanie założeń i taktyk. Zaawansowane narzędzia analityczne (w tym również wykorzystujące możliwości AI), pozwalają na wyciąganie wniosków oraz zwiększanie efektywności kolejnych kampanii, a także na lepsze określenie parametrów grup odbiorców dla poszczególnych działań.

Fundacje i inne organizacje non-profit niejednokrotnie obawiają się korzystania z zaawansowanych rozwiązań ze względu na ich koszty. W przypadku Salesforce jest to jednak obawa nieuzasadniona – producent platformy opracował specjalną ofertę skierowaną wyłącznie do instytucji niekomercyjnych (fundacji, innych organizacji non-profit, instytucji promujących kulturę i zajmujących się edukacją).

Komunikacja jest tylko jednym z obszarów działalności fundacji, który można wesprzeć korzystając z platformy Salesforce. Jeśli znasz fundację, która szuka sposobu na prowadzenie skutecznej komunikacji z darczyńcami, porozmawiajmy. Chętnie podzielę się wiedzą i doświadczeniem.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Wdrożenie Marketing Automation dla Uniwersytetu

Więcej

Leave a Reply