Skip to main content

Kim są idealni kandydaci na studentów? To wiedza na wagę złota. Zacznij od określenia cech, które są pożądane na etapie procesu rekrutacji. Jednak prawdziwym wyzwaniem będzie nie tylko przyciągnięcie nowych studentów, ale także ich zatrzymanie, a nawet zwiększenie ich liczby. Jak więc znaleźć idealnych kandydatów? Przyjrzyjmy się temu pytaniu i znajdźmy odpowiedź na nie.

Najnowsze trendy i strategie w procesie rekrutacji

W ostatnim czasie rynek rekrutacji w szkolnictwie wyższym przeszedł znaczące przeobrażenia. Oto kluczowe trendy, które na niego wpływają:

  • Rekrutacja krajowa: Wraz ze zmianą globalnego klimatu, zauważalny jest wzrost popularności rekrutacji krajowych. Skutkiem tej zmiany jest spadek liczby studentów zagranicznych. Uczelnie, wychodząc naprzeciw temu trendowi, przeznaczają dodatkowe zasoby na przyciąganie lokalnych kandydatów.
  • Przedłużone rekrutacje: Wiele instytucji wydłuża terminy przyjęć na studia i stosuje zasadę rekrutacji ciągłej. Ta elastyczność daje studentom więcej czasu na złożenie wniosku, zapewniając szerszy krąg potencjalnych kandydatów.
  • Elastyczna ocena aplikacji: Aby zwiększyć szanse studentów na ukończenie studiów, uczelnie oferują wsparcie w trakcie sesji, zapewniając im niezbędne doradztwo, aby pozostali na właściwej drodze nauki. Ogranicza to ryzyko wystąpienia niskiego wskaźnika retencji.
  • Więcej inicjatyw dla studentów: Uczelnie wprowadzają dodatkowe stypendia i inne zachęty finansowe, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów i udostępnić im możliwość kształcenia.
  • Wielokampusowe programy: Uczelnie z różnymi kampusami mierzą się z wyzwaniami związanymi z przestrzeganiem różnych przepisów podczas prowadzenia działalności na całym świecie. Dostosowanie się do tych zawiłości przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości edukacji jest dla tych instytucji najwyższym priorytetem.

Jak poradzić sobie z tymi wyzwaniami? Jednym ze sposobów jest dostosowanie strategii uniwersytetów, tak aby pozostały konkurencyjne i zapewniały atrakcyjne możliwości przyszłym studentom. Jest też inne rozwiązanie: znalezienie i przyciągnięcie najlepszych studentów w procesie rekrutacji dzięki strategiom generowania leadów.

Jak zmienić kandydatów w obiecujących studentów?

Rekrutacja opiera się na procesie generowania leadów. Chodzi o to, aby przyciągnąć młodych ludzi, którzy szukają informacji o uniwersytetach i oferowanych przez nie kierunkach. Kanały marketingowe, takie jak strony internetowe i blogi, są najłatwiejszym i najpopularniejszym sposobem na dotarcie.

Twoim zadaniem jest przekonanie odwiedzających do kliknięcia przycisk CTA. Na stronie docelowej można gromadzić informacje o potencjalnych klientach w zamian za udostępnienie np. e-booka, kursu, szablonu, listy kontrolnej itp.

Choć wydaje się to proste, cały proces należy starannie zaplanować. Kandydaci na studia muszą docenić treść na tyle, by podać swoje dane osobowe w zamian za dostęp do tych materiałów.

„96% potencjalnych klientów nie jest gotowych do zakupu”

Generowanie leadów to potężne narzędzie, ale 96% potencjalnych klientów nie jest gotowych do zakupu. Potrzebują czasu i więcej punktów styku z uczelnią, aby podjąć decyzję.

Marketing treści

Zadaniem zespołu rekrutacyjnego jest stworzenie dobrze zaprojektowanej strony internetowej, która będzie służyć jako pierwszy kontakt z uczelnią. Gromadzi ona ruch przychodzący z zewnętrznych źródeł, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy płatne reklamy.

Poza treściami informacyjnymi na blogu content marketing obejmuje szereg narzędzi mających na celu przyciągnięcie uwagi potencjalnych kandydatów. Tzw. lead magnets występują w różnych formach, w tym w postaci e-booków, checklist, darmowych kursów, szablonów itp. Głównym kryterium skuteczności jest to, że zasoby te oferują kandydatom na studia merytoryczną wartość, sprawiając, że są oni skłonni udostępnić swoje dane osobowe, takie jak adresy e-mail, nazwiska i numery telefonów.

Oferując wartościowe treści, uczelnie przyciągają potencjalnych studentów, nawiązują z nimi kontakt i budują zaufanie. To z kolei stanowi podstawę trwałego zaangażowania, dbania o potencjalnych klientów, a ostatecznie — udanej rekrutacji.

Media społecznościowe

Możesz być zaskoczony liczbą osób korzystających z mediów społecznościowych na całym świecie: 4,48 miliarda. Szacuje się jednak, że do 2027 roku liczba ta wzrośnie do 6 miliardów. Instytucje szkolnictwa wyższego wykorzystują media społecznościowe do generowania leadów w ramach rekrutacji. Nie tylko za pomocą treści, ale także reklam zwiększających współczynnik konwersji.

Młodsze pokolenie (Generacja Z) ma swoje specyficzne nawyki związane z korzystaniem z mediów społecznościowych, które warto wziąć pod uwagę. Używają nietypowych platform, takich jak TikTok, które nie należą do popularnych kanałów marketingowych na uczelniach. Jednak aby dotrzeć do tej młodszej publiczności, uniwersytety będą musiały uwzględnić ten fakt w swojej strategii marketingowej.

Opinie studentów

W zawiłej wędrówce, związanej z wyborem odpowiedniej uczelni wyższej, kandydaci wyruszają na wyprawę badawczą. Podczas przeglądania różnych opcji, jeden istotny element często wpływa na ich decyzje: wiarygodność uczelni. Opinie studentów odgrywają kluczową rolę w wyborze uczelni. Referencje udostępniane na stronach internetowych uczelni i w różnych kanałach mediów społecznościowych służą jako potwierdzenie wiarygodności i autentyczności.

Siła wpływu opinii studentów na proces rekrutacji jest nie do przecenienia. Prawdziwe historie dostarczają wiedzy na temat tego, jak naprawdę wygląda życie na danej uczelni. Przyszli studenci mogą utożsamiać się z tymi historiami, odnajdując wspólne cechy z tymi, którzy przeszli tę ścieżkę przed nimi.

Takie autentyczne treści pomagają studentom w podejmowaniu świadomych decyzji i decydują o sukcesie rekrutacji.

Wydarzenia online

Format online otwiera nowe możliwości angażowania odbiorców, wykraczające poza tradycyjne formy.

Dzięki precyzyjnej identyfikacji i dotarciu do właściwych odbiorców wydarzenia te pozwalają na zwiększenie różnorodności uczestników i nawiązanie kontaktów ze studentami, którzy w innych okolicznościach mogliby w nich nie uczestniczyć.

Ponadto wirtualne wydarzenia dają możliwość tworzenia licznych punktów kontaktu z potencjalnymi klientami. Dane wskazują, że 82% uczestników aktywnie angażuje się w ankiety ewaluacyjne po wydarzeniu, 55% uczestniczy w wydarzeniach na żywo, a 73% chętnie rejestruje się na webinary po otrzymaniu wiadomości e-mail od zaufanych marek. Ta strategia pozwala uniwersytetom budować głębsze relacje i zwiększa liczbę przyjętych na studia.

Płatny ruch

Dobrze przeprowadzona płatna strategia ruchu może odmienić rekrutację. Polega ona na pozyskiwaniu odwiedzających witrynę uniwersytetu, naprawdę zainteresowanych zapisaniem się na studia.

Aby w pełni zastosować tę strategię, potrzebne jest podejście o charakterze systemowym. Zacznij od opracowania mapy działania, która nakreśli cele i strategie rekrutacyjne. Następnie mądrze przydziel budżet, upewniając się, że zasoby są kierowane tam, gdzie będą miały największe oddziaływanie. Stworzenie atrakcyjnego tekstu reklamy ma kluczowe znaczenie, ponieważ jest to często pierwsza interakcja potencjalnych studentów z uczelnią. Strona docelowa powinna być nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale także skuteczna w przekształcaniu odwiedzających w przyszłych studentów.

Rozszerzenie zasięgu poprzez wykorzystanie wielu platform reklamowych może różnicować pulę kandydatów. Integracja narzędzi automatyzacji PPC ułatwia proces rekrutacji, czyniąc go bardziej wydajnym i opartym na danych.

Strategia generowania leadów to sztuka

Droga do skutecznego generowania leadów wymaga dobrze zdefiniowanych ram umożliwiających przyciągnięcie odpowiednich studentów. Ta ścieżka wymaga systematyczności. Elastyczność i dążenie do poprawy to podstawy długoterminowego sukcesu.

Nigdy nie przestawaj testować, zawsze bądź elastyczny i z łatwością adaptuj się do zmieniającego się krajobrazu edukacyjnego. Możesz utorować sobie drogę do pomyślnej przyszłości, jeśli zaakceptujesz zmiany i nieustannie udoskonalasz swoje strategie. Co więcej, nawiązujesz trwałe relacje między potencjalnymi studentami a instytucjami.

Case Study

Salesforce Marketing Cloud

Wdrożenie Marketing Automation dla Uniwersytetu

Więcej